Manifest

Perquè
L'educació superior no pot ser un tràmit que acaba amb un títol oficial.

L'educació superior no pot ser un tràmit que acaba amb un títol oficial.

El coneixement es genera tant dins com fora de la universitat.

El coneixement es genera tant dins com fora de la universitat.

Innovar comporta fugir dels compartiments estancs i connectar persones, experiències i habilitats.

Innovar comporta fugir dels compartiments estancs i connectar persones, experiències i habilitats.

Cal promoure la formació de les persones al llarg de la vida, i no només fins a l'assoliment d'un grau o postgrau.

Cal promoure la formació de les persones al llarg de la vida, i no només fins a l'assoliment d'un grau o postgrau.

Cal formar professionals i ciutadans capaços d'afrontar els reptes globals de la societat.

Cal formar professionals i ciutadans capaços d'afrontar els reptes globals de la societat.

Creiem que
Cal reinventar la universitat, eixamplar el seu camp d'acció i reconnectar-la a la societat.

Cal reinventar la universitat, eixamplar el seu camp d'acció i reconnectar-la a la societat.

La reinvenció de la universitat implica canviar les maneres d'aprendre, el sentit del que s'ha après i l'impacte de l'aprenentatge.

La reinvenció de la universitat implica canviar les maneres d'aprendre, el sentit del que s'ha après i l'impacte de l'aprenentatge personal i col·lectiu.

La universitat ha de resultar atractiva per al món de l'empresa i les empreses emergents i esdevenir un soci empresarial.

La universitat ha de resultar atractiva per al món de l'empresa i les empreses emergents i esdevenir un soci empresarial.

La universitat ha de contribuir de manera contínua al desenvolupament de les persones, les empreses, les institucions i la societat en general.

La universitat ha de contribuir de manera contínua al desenvolupament de les persones, les empreses, les institucions i la societat en general.

La tasca de la universitat s'ha de mesurar per la seva rendibilitat social: per l'impacte social de la docència i la recerca.

La tasca de la universitat s'ha de mesurar per la seva rendibilitat social: per l'impacte social de la docència i la recerca.