Fets i xifres

Oferta formativa en línia
24
graus

44
màsters universitaris

4
doctorats

34
màsters propis

321
diplomes de postgrau, especialitzacions i cursos

127
seminaris i cursos d'idiomes

39
cursos de formació superior per a professionals

7
cicles formatius de grau superior d'FP
Jesuïtes Educació en col·laboració amb la UOC

Estudiants

54.312
estudiants

80%
estudia i treballa

88%
repetiria la mateixa titulació


 

6.695 aules amb docència*   

5.771 proves virtuals d'avaluació*   

 

*dades del curs 2015-2016

Graduats

58.792
graduats

82%
té feina relacionada amb els estudis

92%
tornaria a triar la UOC

Activitat internacional

152
convenis amb empreses i institucions de tot el món

35
xarxes educatives internacionals

3
càtedres UNESCO

Estudiants en més de 90 països

Mapa d'estudiants de la UOC al món

Professorat i personal

265
professorat propi 

134
personal investigador

3.521
professorat col·laborador

546
personal de gestió

*dades del curs 2015-2016

El 82% dels professors propis són doctors. 

D'aquests, el 77% s'ha acreditat.

Recerca

3
centres de recerca

45
grups de recerca

Més de 400
investigadors

140
tesis doctorals llegides (fins el curs 2015-2016)

2
empreses derivades (spin-offs)

Coneixement

7
revistes científiques

3
revistes de divulgació científica

53.389
títols al catàleg de Biblioteca

19.159
recursos electrònics disponibles a les aules

 

*dades del curs 2015-2016

La UOC en xarxa

699.503
usuaris únics del web de la UOC

371.878
seguidors a les xarxes socials

Instagram

5.813
seguidors

Facebook

13
pàgines oficials

107.576
seguidors (totes les pàgines)

LinkedIn

71.229
membres de la pàgina de la universitat

5.603
membres del grup UOC Alumni

Twitter

45
comptes actius

168.226
seguidors (tots els comptes)

YouTube

11.154
seguidors

8.325.371
reproduccions acumulades

Memòria econòmica

Pressupost 2017

Ingressos: 
108.685.000 €

Despeses: 
108.685.000 €

Inversions: 
6.850.000 €