La UOC té estudiants arreu del món:

  • Més de 31.000 a Catalunya
  • Més de 8.000 a Espanya (sense Catalunya)
  • Més de 1.000 a Europa (sense Espanya)
  • Més de 700 a la resta del món 


* Estudiants de graus, màsters universitaris i postgraus. Curs 2014 - 2015.  

La UOC existeix allà on un estudiant vulgui estudiar: és un espai sense fronteres que s'estén arreu del món. Espanya, Llatinoamèrica i Europa són les zones amb més graduats.

Més de 63.000 graduats en més de 100 països arreu del món.