Presència internacional

Oberta al món: Un enfocament global, internacional

La UOC té una forta presència internacional gràcies a la seva estratègia per forjar aliances amb universitats i institucions de recerca de diferents països.

Aquestes aliances es creen sobre la base del respecte i l'acceptació de les diferències culturals i lingüístiques.