Pla Estratègic

 

Nous reptes, nova estratègia

Una universitat global, innovadora i flexible

Eix 1

Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat

Eix 2

Governança col·laborativa amb objectius comuns

Eix 3

Aposta ferma per la globalització

Eix 4

Potenciació de les competències i l'ocupabilitat

Eix 5

Foment de l'excel·lència en recerca

Plans d'acció

Prioritat 1

Promoure el talent

Prioritat 2

Ser referents

Prioritat 3

Generar impacte social

Plans d'acció

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 78 accions: