Pla Estratègic

 

Nous reptes, nova estratègia

Una universitat global, innovadora i flexible

Eix 1

Impuls a la transversalitat i a la flexibilitat

Eix 2

Governança col·laborativa amb objectius comuns

Eix 3

Aposta ferma per la globalització

Eix 4

Potenciació de les competències i l'ocupabilitat

Eix 5

Foment de l'excel·lència en recerca

Plans d'acció

Prioritat 1

Promoure el talent

Prioritat 2

Ser referents

Prioritat 3

Generar impacte social

Plans d'acció

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 78 accions: 

 

Prioritat 1

Posicionar-se en el coneixement sobre educació en línia

Prioritat 2

Reforçar la generació i la connexió de coneixement

Prioritat 3

Disposar d'escenaris de viabilitat en un present líquid

Prioritat 4

Esdevenir una organització digital en una nova era global

Plans d'acció

La UOC desenvolupa l'estratègia mitjançant 4 plans, 19 subplans i 83 accions. En la fase II, el Pla estratègic comptava amb 78 accions de les quals, en la fase III, 56 es prorroguen fins al 2021 modificant-ne l'abast, 10 finalitzen el 2020, 12 decauen i s'impulsen 17 accions noves.