Contacte

Unitat d'Igualtat

igualtat@uoc.edu

 @UOCigualtat

Coordinador de la Unitat d'Igualtat

Sergi Fàbregues

Agent de la Unitat d'Igualtat

Mònica Falqués

 

En cas que us adreceu a la Unitat d'Igualtat per correu electrònic, garantim la confidencialitat absoluta de les comunicacions.