Primera universitat catalana i tercera espanyola

en nombre d'estudiants amb discapacitat (curs 2016-2017). 

Medalla d'Or de la Creu Roja Espanyola

pel treball educatiu en valors d'integració, tolerància, educació per a la pau i la convivència (2015). 

Premi fem.talent

per la promoció de la igualtat (2015). 

Memòria de responsabilitat social

elaborada seguint els criteris de la guia internacional de Global Reporting Initiative (GRI).