Pràctiques

Servei de pràctiques en empreses

Els Serveis de Pràctiques i Mobilitat de la UOC són els encarregats de la gestió de les pràctiques acadèmiques externes. Faciliten la connexió dels estudiants amb el món professional, ja que les pràctiques són una primera aproximació a la realitat laboral.

S’ofereix als centres o les institucions la possibilitat d’incorporar en el seu equip de treball personal amb formació en diferents àrees amb un conveni de cooperació educativa. L’objectiu d’aquest conveni és completar la formació de l’estudiant amb una experiència pràctica a prop de professionals dels àmbits corresponents.

Les pràctiques es poden portar a terme en centres i institucions d’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista: presencial, semipresencial o virtual.

Empreses