Pràctiques i mobilitat

El Servei de Pràctiques i Mobilitat de la UOC és l’encarregat de la gestió de les pràctiques acadèmiques externes. Facilita la connexió dels estudiants amb el món del treball, ja que les pràctiques són una primera aproximació a la realitat laboral.

Ofereix a empreses o institucions la possibilitat d’incorporar al seu equip de treball personal amb formació en diferents àrees mitjançant un conveni de cooperació educativa. L’objectiu d’aquest conveni és completar la formació de l’estudiant amb una experiència pràctica amb professionals dels àmbits corresponents.

Les pràctiques es poden portar a terme en empreses i institucions d’àmbit nacional i internacional, segons la modalitat prevista: presencial, semipresencial o virtual.