Avaluació de l'impacte de la pandèmia de COVID-19 en les persones i organitzacions de l'àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model assistencial (Projecte ResiCOVID-19)
Introduction
Project date: -
Project status: OBERT
Project sponsor: -
Grup de Recerca: Care and Preparedness in the Network Society
Go to top