El capital natural i els serveis ecosistèmics a Viladecans
Introduction
Project date: -
Project status: OBERT
Project sponsor: -
Grup de Recerca: Urban Transformation and Global Change Laboratory
Go to top
Members
Investigador Principal: March Corbella, Hug; Ruiz Mallen, Isabel
Go to top