Viatges i viatgers

Calendari6 de juliol al 30 de juliol de 2009
Crèdits 1 crèdit ECTS
Durada30 hores
Impartit perDavid Rull / Jordi Serrallonga
IdiomaEl curs s'imparteix en català

Viatjar potser és una activitat inherent en l'ésser humà des del temps més remot. A partir del neolític l'ésser humà s'estableix en assentaments fixos i s'esdevé una dicotomia espacial entre el que hi ha dins (poblat, ciutat, país...) i el que hi ha fora de la seva pròpia comunitat. Des d'aquest moment el viatge pren una nova dimensió en què es converteix en una activitat d'exploració constant del que és estrany, diferent i, en definitiva, aliè a un mateix.

Viatjar no solament serà una experiència física, mecànica, en què hom es traslladarà d'un lloc a un altre, sinó que també comportarà, sobretot, una dimensió interior en què el subjecte, el viatger, experimentarà un aprenentatge interior fruit de la vivència de nous mons i, en definitiva, de realitats culturals diferents a la seva pròpia. El relat egipci del Sinuhe, l'Odissea, d'Homer, Heròdot, els viatges de Sinbad, Ibn Battuta o Marco Polo, entre molts altres, són testimonis escrits d'aquesta ancestral i enriquidora activitat humana.

En l'actualitat el viatge s'ha convertit, com tantes altres coses, en un bé de consum i, sovint, s'ha desvirtuat l'original vocació d'aprenentatge i de cerca d'experiències transformadores que ha tingut al llarg del temps. Efectivament, el contingut de vegades s'ha anat desdibuixant i ha donat lloc a la forma buida, al viatge sense sentit, a l'experiència sense consciència.

Recuperar el sentit original i retrobar la dimensió vital i d'aprenentatge que hi ha darrere de qualsevol viatge són una demanda creixent en un món globalitzat on les distàncies són cada cop més curtes i on gairebé tothom pot ser el protagonista d'alguna d'aquelles aventures que en el passat només eren reservades a uns pocs escollits. El viatger actual no es conforma a visitar un nou indret, sinó que exigeix descobrir la destinació triada en totes les seves facetes. I és que la clau rau en el coneixement i la informació: l'aventura d'aprendre.

Objectius i competències

 • Reflexionar sobre què és viatjar per a crear un marc teòric basat en la figura del viatger actiu per oposició a la figura del turista passiu.
 • Aprendre a gestionar l'enorme volum d'informació que hi ha sobre la destinació triada (llibres, revistes, internet...) per a poder valorar i destriar les possibilitats que ens ofereix.
 • Aprendre a preparar la pròpia ruta per a adaptar-la als nostres interessos personals i d'acord amb les possibilitats que ens ofereix la destinació triada.
 • Valorar els continguts (històrics, naturals, ètnics...) que ofereix el desenvolupament del viatge −sigui real o virtual− per a convertir-lo en una experiència personal, activa i enriquidora.
 • Conèixer algunes tècniques auxiliars o complementàries aplicades a l'enregistrament del viatge (escriptura, fotografia, eines d'internet...) per a crear eines d'intercanvi d'experiències i de reflexió.

Continguts

 • Bloc teòric i de reflexió
 • A partir de l'experiència concreta de diferents viatgers al llarg de la història de la humanitat, viatger a viatger, cas a cas, anirem treballant els diferents objectius del curs llegint i comentant textos que il·lustraran amb exemples concrets cadascun dels moments històrics triats.

  • Els primers viatgers i exploradors: els homínids fòssils. Quan viatjar era, sobretot, una necessitat per a la supervivència. Cas 1: El pas de l'Homo erectus des de l'Àfrica fins a Euràsia.
  • Grans imperis en expansió. Quan el viatge eixampla les fronteres d'un país o civilització més enllà dels seus límits territorials i culturals. Cas 2: Les expedicions comercials de Kherkhuf a l'interior de l'Àfrica / el conte egipci del Sinuhe / l'Odissea, d'Homer.
  • L'aparició del relat de viatges amb una visió històrica i cultural. Quan el viatger relata la seva experiència en un diari. Cas 3: Els viatges d'Heròdot.
  • La descoberta geogràfica gràcies als intrèpids mariners i cartògrafs. Quan la Terra deixa de ser una superfície plana i desconeguda i, a poc a poc, esdevé una esfera cada cop més coneguda. Cas 4: Els viatges d'Ibn Battuta i Marco Polo.
  • El bestiari present a les llibretes dels grans naturalistes; el naixement de l'expedició científica moderna. Quan els mariners més o menys cobdiciosos anaven acompanyats de naturalistes que, per sobre de les seves obligacions vers la pàtria (descoberta de noves plantes i animals comestibles), recolliren dades sobre geologia, zoologia, botànica... que canviaren l'antiga concepció del món. Cas 5: Els viatges de Darwin i Wallace.

 • Bloc pràctic i d'organització:
 • Tractarem de diversos aspectes pràctics relatius a la preparació de qualsevol viatge.

  • La maleta. Què necessitaré per al meu viatge?
  • Salut i vacunes. Calendari i centres de vacunació, medicaments que cal endur-se i hàbits d'higiene a l'estranger.
  • Permisos, visats i passaport. Com, quan i on es poden obtenir.
  • Fotografia i notes. Suports analògics i digitals.
  • La cerca d'informació (guies, revistes, mapes, recursos d'internet) i l'organització del viatge. Itinerari, allotjaments i transports.
  • Diners, moneda, canvis i targetes de crèdit.
  • Viatge organitzat enfront de viatge independent. Què s'adequa més a les nostres necessitats?
  • El viatge virtual. L'altre viatge.<< Torna