Inscripció

#uocstraycinema, 1a SETMANA DE
CINEMA OBERT A LA UOC
Barcelona, 26, 27 i 28 d'abril de 2011
Lloc: Wikilounge, Rambla Catalunya nº 6

Online Event Registration con amiando