Presentació

I JORNADA DE CRIMINOLOGIA
Control penal i prevenció del delicte
en la societat de la informació
Barcelona, 21 de gener de 2011La Jornada vol ser una ocasió per abordar una reflexió sobre l'evolució de les necessitats de control social i de les tecnologies de la prevenció del delicte en el si de la societat de la informació. Comprendre l'evolució de les sensibilitats i de les demandes socials, l'estat de la recerca respecte a les penes i les formes de control social en la comunitat, la problemàtica específica dels delinqüents d'alt risc, les oportunitats i els riscos del desenvolupament tecnològic, el paper dels vells i els nous actors en l'àmbit de la comunicació, entre d'altres, són aspectes fonamentals per al disseny d'una política criminal racional de base empírica. Hi ha un ampli consens respecte al fet que la recerca criminològica i la difusió dels seus resultats haurien de permetre que al segle XXI l'empresonament deixi de ser la resposta predominant a la criminalitat, atesos els seus alts costos personals, socials i econòmics. Ens volem preguntar quines són les causes per les quals l'evolució social a molts països no respon a aquesta previsió i quines poden ser, en tot cas, les solucions. I ens preguntem també quins són els riscos i els reptes, l'extensió de la xarxa i la sofisticació i la intensificació del control.

Aquest acte, que han organitzat conjuntament la UOC i el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Jurídica Especialitzada, està coordinat per Josep Tamarit Sumalla (director del Programa de Criminologia UOC).