La diversitat lingŁŪstica i cultural
com a factors de competitivitat
Dijous 4 d'octubre de 2012

Institut d'Estudis Catalans
Sala Nicolau d'Olwer
c. del Carme, 47
Barcelona

Col∑labora:

IEC