Programa

 
LA DIVERSITAT LING‹ISTICA I CULTURAL
COM A FACTORS DE COMPETITIVITAT
Barcelona, dijous 4 d'octubre de 2012

Preàmbul
El 25 de setembre comença el debat virtual "La diversitat lingüística i cultural com a factors de competitivitat" al LinkedIn d'Empreses Associades amb la presentació dels interrogants que centraran el debat entre els ponents. Aquest mateix dia també podreu enviar les vostres aportacions al Twitter sota el hashtag #UOCdiversitat.
15.30 h
Acreditació Jornada
16.00 h
Inauguració de la Jornada
per part del vicerector de Postgrau i Formació Contínua de la UOC, Josep Maria Duart, i presentació de l'activitat a càrrec de la Dra. Maite Puigdevall, directora acadèmica del Postgrau en Gestió de la diversitat lingüística i cultural dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC.
16.05 h
Taula rodona presentada i moderada pel Dr. Amado Alarcón

Pere Guirao, director d'Operacions de Custo Barcelona
Helena Guardans, de SELLBYTEL Group
Tenesoya Pawlowsky, directora gerent i directora de qualitat de CPLS i presidenta de Clústerlingua.
17.15 h
Joan Úbeda, responsable de Media 3.14, empresa pertanyent al grup Mediapro, presentarà el seu darrer documental El poder de Babel, que tracta la diversitat lingüística com a oportunitat per al creixement personal, social i econòmic de les societats modernes.
17.30 h
Maite Puigdevall,
professora de la UOC, fa síntesi de la Jornada incorporant les aportacions fetes via Twitter, i engega el debat virtual que seguirà via LinkedIn.
17.40 h
Refresc - networking
18.00 h
Final de la Jornada
Epíleg
Després de la Jornada es publicaran les aportacions fetes pels ponents al debat "La diversitat lingüística i cultural com a factors de competitivitat" via Twitter sota el hashtag #UOCdiversitat, i fins al 15 d'octubre seguirà el debat al Linkedln d'Empreses Associades.