Seguiment de l'acte

 
LA DIVERSITAT LING‹ISTICA I CULTURAL
COM A FACTORS DE COMPETITIVITAT
Barcelona, dijous 4 d'octubre de 2012

A continuació us oferim les dades que dimensionen la jornada "La diversitat lingüística i cultural com a factors de competitivitat" i publiquem en obert tot el coneixement generat durant l'acte i a les xarxes entre tots plegats.

Gràcies per la vostra participació i entusiasme! Us recordem que podeu consultar informació relativa al Postgrau en Gestió de la diversitat llingüística i cultural de la UOC.

Xifres de participació a les xarxes:

  • 48 participants a twitter
  • 277 tweets enviats amb el hashtag: #UOCsocialmedia
  • 39 membres adherits al grup de LinkedIn UOCEmpresa des de l'anunci de la jornada
  • 6 debats oberts a LinkedIn UOCEmpresa amb 17 comentaris.

Outcomes de la jornada

1. "La diversitat lingüistica i cultural com a factors de competitivitat":2. CrÚnica de la jornadaTwitter

Top Twitters:

@mstrubell, @UOCempresa, @UOCartshum, @UOCalumni, @emiquelv, @elena_salinas_, @UOCuniversitat, @ferran_isabel, @UOCdirecte, @margasellares

Estadística de participació a Twitter

Alguns tweets enviats durant l'acte:

'Força de Babel' un documental que inverteix la torre de Babel a #UOCdiversitat UOCartshum
#UOCdiversitat A la UE hi ha un projecte anomenat mother+2 per a que tothom parli dues llengües més, a part de la materna UOCempresa
Veient un fragment del documental "La força de Babel": "Si parles la llengua del comprador, el comprador voldrà comprar més" #UOCdiversitat UOCalumni
Per fer negoci s'han d trobar punts d trobada entre les persones, el q per tu és bo per l'altra potser és diferent #UOCdiversitat elena_salinas_
MT @UOCempresa: #UOCdiversitat La @22neus diu que per invertir, els països emergents són: Russia, Xina i Turquia UOCalumni
Amado Alarcon: la introducció de les TIC tendeix a estandarditzar la comunicació, i això és molt productiu! #UOCdiversitat mstrubell
Neus Flores: pot guanyar més o no, però és clar que el plurilingüe té moltes més oportunitats, sobretot en època de crisi! mstrubell
Rendibilitat dl temps mitjançant xats, per què no? #UOCdiversitat elena_salinas_
#UOCdiversitat L'Isidor Marí diu que la bona gestió de la diversitat lingüística i cultural pot ser clau pel progrés de la societat UOCempresa
Els directors de recursos humans solen ser del país en qüestió: coneixen bé la legislació, sindicats, etc. del país. #UOCdiversitat mstrubell
Amado Alarcón afirma que en el context actual la llengua és un capital que hem de cuidar per tenir competitivitat #UOCdiversitat UOCalumni
Una bona gestió multicultural i multilingüe ha d venir des d dalt, T. Pawlowsky #UOCdiversitat elena_salinas_
Tenesoya Pawlowsky: la imatge d'una empresa estrangera depèn molt d'haver previst les necessitats lingüístiques i culturals! #UOCdiversitat mstrubell
Clusterlingua, aglutinadora d'empreses q ofereixen serveis lingüístics #UOCdiversitat elena_salinas_
Pere Guirao parla de les diferències culturals. Al Brasil p.e. fan que hi hagis de tenir un soci! Si no, no anirà bé! #UOCdiversitat mstrubell
Pere Guirao percep molt les diferències culturals; i la gent a fora té curiositat per #Barcelona i la nostra llengua! #UOCdiversitat mstrubell
#UOCdiversitat Custo Barcelona està present a EEUU, a Europa i a Sudamèrica. S'ha conèixer la llengua dels països per entrar al seu mercat UOCempresa
La #UOC ofereix un postgrau en Gestió de la diversitat lingüística i cultural, recorda @IsidorMari #UOCdiversitat http://ow.ly/edA1p UOCartshum


LinkedIn

Fragments de comentaris publicats al Grup UOCEmpresa relacionats amb la jornada

"Per poder viure la multiculturalitat real en el sí d'una empresa, no n'hi ha prou amb què la comunicació institucional es tradueixi als diferents idiomes. Cal que la Direcció s'impliqui en el respecte de les realitats diverses, que fomenti l'aprenentatge i l'ús de les llengües diferents i que afavoreixi la inclusió de les cultures dèbils per què tothom se senti partícip de l'empresa." David C.
"Malgrat que la teoria ens diu que la diferència (qualsevol) és molt enriquidora i necessària, el fet de com la podem gestionar és un tema més complicat." Elena S.
"S'ha de reconèixer la diferència. Això és molt més fàcil si primer crees complicitats justament amb les semblances... Segon, reconèixer que la diferència no implica jerarquia, no implica que un sigui millor que l'altre. Tercer, ser capaç d'apreciar que la cultura de l'altre (o l'altra!) no només és diferent sinó interessant i, en alguns aspectes, estimulant!" Miquel S.
"Catàleg d'activitats per combatre els rumors i estereotips sobre la diversitat cultural
http://www.bcnantirumors.cat/sites/default/files/Antirumors-cataleg.pdf"
Ana M.
"Sempre he cregut amb el mestissatge. Al llarg de la història hem pogut comprovar els beneficis que reporta. La qüestió de les llengües sempre ha compromès l'enteniment entre les persones, per això la imposició mai aporta solucions, potser q momentàniament no suposi un problema però a la llarga la situació enquistada ressorgeix de forma virulenta.
Solucions: Si el debat tendeix a millorar les relacions i aporta vies de convivència (culturals, socials, econòmiques...), la comunicació no ha de ser un impediment sino part de la solució."
Biel A.
"Quan Aznar entra al govern, amb les competències que llavors tenia sobre les polítiques fiscals i monetàries, el primer que va fer va ser devaluar la pesseta per exportar més; ara les competències estan transferides al BCE (monetàries) i les fiscals se'ls hi imposen a l'executiu per la Troika; o NO? I és per això que hem de dedicar més esforços a vendre serveis i productes amb alt valor afegit, aportant un valor afegit com és la gestió de la diversitat lingüística i cultural, amb la finalitat d'optimitzar la funció objectiu de vendes i rendibilitat? No seria més senzill sortir de l'Euro i devaluar l'euro espanyol?..." Ryan K.
"... Us passo aquí l'enllaç a les "10 recomanacions per a l'èxit d'una estratègia lingüística" del portal de la Comissió Europea "Les llengües són negoci": http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/10-tips-for-success/index_en.htm." Maite P.
"... Hi ha estudis (http://ec.europa.eu/languages/languages-mean-business/files/language-guide-for-european-business_en.pdf) que demostren que qui té una estratègia lingüística guanya negoci i qui no en perd. Hi ha molts negocis que se n'han anat a l'aigua per aspectes d'aquesta índole i el més trist és que els mateixos empresaris no identifiquen les qüestions comunicatives i culturals com un dels factors que han influït en aquests fracassos.
Així doncs, de la mateixa manera que l'empresa ha assumit innovacions i renovacions diverses, tecnològiques, laborals y estructurals, la gestió lingüística i cultural haurà de convertir-se en una innovació més." 
Maite P.
"... La globalització és fa cada dia més patent al nostre voltant i és per això que, en la meva opinió, s'ha de tenir en compte les diferències culturals i lingüístiques tant per sortir al mercats exteriors com per liderar i gestionar equips de treball amb diferències culturals i lingüístiques." Mara G.
Diversitat lingüística 2012