II JORNADA SOBRE DOCÈNCIA DEL
DRET I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ
Sala d'actes de la Seu de la UOC
Av. Tibidabo 39-43, Barcelona
6 de juny de 2011

Organitza:

UOC