Universitat Oberta de Catalunya
Español
II Congrés

INTERNET, DRET I POLÍTICA (IDP): anàlisi i prospectiva

8 i 9 de maig de 2006
Sala d'actes de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
c/ Girona, 20
08010 Barcelona
Organitza:
UOC
Col·laboren:
Ministerio de Educación y Ciencia
Ibermática
Internet Dret i Política
SEC2003-08529-C02-01 / JUR
Generalitat de Catalunya
Fes Internet
Uría Menéndez