JORNADA SOBRE ASPECTES JURÍDICS I FINANCERS DE
LA INVERSIÓ EMPRESARIAL ESPANYOLA A XINA

dimarts 26 de juny de 2012
Cosmo Caixa Barcelona
Isaac Newton, 26. Sala gora

Collabora:

Casa Asia