Article

Text complet   [en espanyol] | PDF | 367 kB

El Professor 2.0: docència i investigació des de la Xarxa

Ismael Peña (ipena@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Dret i de Ciència Política de la UOC

César Pablo Córcoles (ccorcoles@uoc.edu)

Professor del Graduat Multimèdia dels Estudis dInformàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOC

Carlos Casado (ccasadom@uoc.edu)

Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC

resum

L'objectiu de l'article és, primer, fer una breu presentació de què és la web 2.0 des del punt de vista del docent i l'investigador per a, posteriorment, veure'n algunes propostes d'ús a l'aula i acabar contemplant com ha començat a afectar, i continuarà afectant, el món de la investigació, especialment pel que fa a la publicació de treballs i a l'establiment d'un nou marc per a la col·laboració entre investigadors.

Així, es parlarà d'una web 2.0 que, tecnològicament, posa a disposició d'un ampli públic un conjunt d'eines sofisticades de publicació i gestió de continguts i, socialment, possibilita l'aparició d'una intel·ligència col·lectiva a partir de l'agregació d'aportacions individuals no sistematitzades ni guiades explícitament. Ambdós punts convergeixen en l'activitat docent i investigadora del professor, donant-li eines -com ara blogs i wikis- i maneres de fer que pot aprofitar en diferents moments de la seva activitat, per a incrementar la seva capacitat de comunicació i motivació a l'aula, i per a optimitzar els esforços dedicats a la cerca d'informació, el treball en col·laboració i la comunicació dels seus resultats al laboratori.

Es conclou que la confluència de noves eines i actituds ha de portar a un panorama acadèmic amb més col·laboració entre investigadors i una evolució natural del sistema meritocràtic actual.

paraules clau

blog, difusió, docència, Internet, investigació, web 2.0Data de publicació:  octubre de 2006
 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.