Tria de llibres

Technologies urbaines, vieillissements et handicaps

Simone Pennec

Françoise le Borgne-Uguen

resum

Partir dels usos per a interrogar la concepció dels objectes i les ordenacions urbanes: aquest és l'enfocament comú de tots els col·laboradors d'aquesta obra. Tant als domicilis com a l'espai públic, es tracta d'interrogar les extensions i els desplaçaments d'ús dels objectes ordinaris i la seva capacitat per a compensar els límits de mobilitat dels individus.


Entre la fascinació pel progrés tècnic i les decepcions d'alguns usuaris, diversos processos presents permeten comprendre com algunes realitzacions, que apunten a l'accessibilitat per a tots o a l'adaptabilitat a certes formes de handicaps, es difuminen, mentre que altres són poc presents o poc utilitzades. Aquests resultats fonamenten una postura científica i dibuixen també una forma de defensa.


Quan els promotors de les polítiques d'habitatge i d'urbanisme tenen en compte els usos de les persones, simultàniament i no posteriorment a la concepció de les tècniques, la continuïtat dels lligams entre concepció i usos es fa més forta. Aquesta lliçó val tant per a les ordenacions dels domicilis com per als objectes de comunicació (audiovisual, telecomunicacions) i els transports públics (autobús, metro), successivament examinats en aquesta obra.paraules clau

aspectes socials, residències per a la gent gran, urbanismefitxa catalogràfica

Títol: Technologies urbaines, vieillissements et handicaps
Autor: Simone Pennec, Françoise le Borgne-Uguen
Publicació: Rennes: edicions ENSP, 2005
Matèries: urbanisme, llars de vells
ISBN: 2-85952-913-6índex

Introduction
Chapitre liminaire : Mamie dans le métro

PREMIÈRE PARTIE: LE DOMICILE ET SES AMÉNAGEMENTS
Chapitre 1 : Les nouvelles technologies dans l'aménagement de l'habitat
Chapitre 2 : Les interventions des professionnels au domicile : le statut de l'habitant entre les relations de service et les expertises techniques
Chapitre 3 : Pathologies chroniques et diversité des usages du logement
Chapitre 4: La répartition des rôles et l'affectation des places des cohabitants lors des aménagements du domicile

DEUXIÈME PARTIE: LES OBJETS DE COMMUNICATION ET LEURS USAGES
Chapitre 5 : Les objets techniques dans les processus de négociation du vieillissement
Chapitre 6: Les personnes âgées dans leur rapport aux objets audio-visuels
Chapitre 7 : Les technologies de communication à distance dans le soutien aux personnes âgées
Chapitre 8: De la téléassistance à la télécommunication à domicile pour les personnes à mobilité réduite

TROISIÈME PARTIE: L'ESPACE URBAIN ET LES TRANSPORTS
Chapitre 9 : La pluralité des vieillesses urbaines
Chapitre 10 : Personnes âgées et métros légers : les trois figures de la personne âgée
Chapitre 11 : La billettique et les personnes âgées dans les transports en commun de Marseille
Chapitre 12 : Les villes et l'aménagement durable accessible

 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.