Número 2 (2006)

Normes de publicació

Originalitat dels treballs i procés de validació

UOC Papers es troba en procés de refundació i no admet la presentació de treballs i articles fins a proper avís.

UOC Papers té per objectiu publicar treballs originals: els articles rebuts que estiguin en procés d'aprovació per una altra revista quedaran invalidats. De manera excepcional, el Consell Editorial pot recomanar, per la seva rellevància, la traducció d'un article difós en una altra publicació.

Tots els articles rebuts passen per un procés d'arbitratge (peer review) per part d'avaluadors designats pel Consell Editorial, el qual procurarà donar en tots els casos una resposta ràpida als autors, en cap cas superior a les sis setmanes des de la recepció de l'original.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a copyright.

Pujar

Drets

Els continguts publicats a UOC Papers estan subjectes a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons, el text complet de la qual es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca. Així, doncs, se'n permet la còpia, distribució i comunicació pública sempre que se citi l'autor del text i UOC Papers, tal com consta en la citació recomanada inclosa en cada article, però no se'n poden fer usos comercials ni obra derivada.

És responsabilitat dels autors obtenir els permisos necessaris de les imatges que estiguin subjectes a Copyright.

Pujar

Criteris formals

Els articles que s'enviïn a consideració del Consell Editorial de UOC Papers han d'incloure les informacions següents:

  • Títol
  • Resum (de 200-300 paraules) amb els aspectes i resultats essencials del treball
  • Paraules clau (de 4 a 6)
  • Cos de l'article, estructurat en apartats i subapartats
  • Bibliografia
  • Dades de l'autor (nom i cognoms, filiació acadèmica i/o professional, adreça postal, adreça electrònica).
  • Breu presentació curricular i fotografia (màxim 200 paraules)
  • Fotografia

Els originals s'han de lliurar en forma de fitxer electrònic i no han de sobrepassar els volums previstos (5.000 paraules per als articles; 1.000-2.000 paraules per a les ressenyes; 500-1.000 paraules per a notes).

Els gràfics, les taules i les imatges que vagin intercalats en el text s'han d'enviar també en un fitxer a banda, enumerats i amb un peu que n'identifiqui el contingut. Es recomana que no n'hi hagi més de 10. Les taules s'enumeraran amb xifres romanes (Taula I) i els gràfics amb xifres aràbigues (Figura 1).

Pujar

Referències bibliogràfiques

S'han de presentar seguint la norma ISO 690 (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION. Norme internationale ISO 690: documentation -références bibliographiques - contenu, forme et structure. 2e éd. [Genève]: ISO, 1987), la descripció bibliogràfica normalitzada internacional (ISBD), tal com es mostra en els exemples següents:

a) Llibres o monografies

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol. Número d'edició. Lloc de publicació: Editorial. Extensió i detalls materials. (Col·lecció; número).

Exemples:

CASTELLS, M. (2000). La era de la información. La sociedad red. Madrid: Alianza, 1997. 2a. ed., vol. 1.

SHANE, P.M. (ed.) (2004). Democracy online: The prospects for political renewal through the Internet. Nova York: Routledge.

Pujar

b) Per a parts de llibre, contribucions en una miscel·lània, compilacions

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de la part del llibre". A: Dades bibliogràfiques de l'obra completa, localització de la part del llibre.

Si l'autor o l'editor del llibre és el mateix que el de la part del llibre que se cita:

Exemple:
KOLLOCK, P. (2003). "Regalos y bienes públicos en el ciberespacio". A: M. SMITH, P. KOLLOCK (ed.). Comunidades en el ciberespacio. Barcelona: Editorial UOC. 1a. ed., pàg. 259-282.

Si l'autor o l'editor del llibre no coincideix amb el de la part del llibre que se cita:

Exemple:
BAYM, N.K. "The Emergence of On-line Community". A: S.G. Jones (ed.). Cybersociety 2.0. Revisting Computer Mediated Commmunications and Community. SAGE Publications.

Pujar

c) Per a publicacions periòdiques

Títol: subtítol (any). Vol. Núm. Lloc de publicació: Editorial. Periodicitat.

Exemple:
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). Vol. 2. Núm. 1. UOC. Semestral
<http://www.uoc.edu/rusc>

Pujar

d) Per a articles de publicacions periòdiques

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). "Títol de l'article". Títol de la revista o el manual. Vol., número de l'exemplar, pàg. inicial-pàg. final.

Exemple:
COLL, C. (2004). "Psicología de la educación y prácticas educativas mediadas por las tecnologías de la información y la comunicación. Una mirada constructivista". Sinéctica. Núm. 25, separata, pàg. 1-24.

Pujar

e) Per a documents electrònics

COGNOM/S, Inicial/s del nom. (any). Títol del treball [unitat de contingut + tipus de suport]. Editorial. [Data de consulta: dd/mm/aa].
<URL>

Exemple:
TRÉNEL, M. (2004). Measuring the quality of online deliberation. Coding scheme 2.4 [en línia]. Berlín: Social Science Research Center. [Data de consulta: 06/06/05].
<http://www.wz-berlin.de/~trenel/tools/quod_2_4.pdf>

Pujar
Llicència de Creative CommonsEls textos publicats en aquesta revista estan subjectes –llevat que s'indiqui el contrari– a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 Espanya de Creative Commons. Podeu copiar-los, distribuir-los i comunicar-los públicament sempre que citeu l'autor i la revista que els publica (UOC Papers), no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.