Article

Text complet   PDF | 303 kB

Un recorregut bibliogràfic sobre les relacions entre literatura i tecnologia. Un estat de la qüestió a la universitat espanyola

Joan-Elies Adell Pitarch (jadellp@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC

Investigador del grup de recerca Hermeneia (UOC)resum

Malgrat l'habitual reticència dels departaments d'estudis literaris de les universitats espanyoles a incorporar la reflexió sobre la novetat, conceptual i tecnològica, que ha significat l'aparició de noves formes d'expressió vinculades a l'ordinador i a Internet, com pot ser l'hipertext, durant aquests darrers anys han aparegut alguns llibres que subratllen la necessitat inexcusable d'abordar tots els desafiaments que, per a la literatura, implica el fet de viure immersos en la cultura en un entorn digital.


Aquest article fa un recorregut crític per una sèrie de volums publicats a l'Estat espanyol que aposten per l'estudi i l'anàlisi de la relació entre literatura i tecnologia, alhora que ofereix un balanç de l'estat actual de la qüestió des del vessant acadèmic: des de les diferents teoritzacions sobre l'hipertext fins al concepte actual de textualitat electrònica.


Els llibres ressenyats són els següents: Literatura hipertextual y teoría literaria, editat per María José Vega (2003); Literatura digital: el paradigma hipertextual, de Susana Pajares Tosca (2004); Literatura y cibercultura, editat per Domingo Sánchez-Mesa (2004); Textualidades electrónicas. Nuevos escenarios para la literatura, editat per Laura Borràs Castanyer (2005); Teoría del hipertexto. La literatura en la era electrónica, editat per M.ª Teresa Vilariño i Anxo Abuín (2006), i L'escriptura i el llibre en l'era digital, de diversos autors (2006).

paraules clau

cultura digital, estudis literaris, hipertext, literatura digital, teoria de la literatura, textualitat electrònicaData de presentació:  desembre de 2006
Data de publicació:  març de 2007
BibTeX  Què; és BibTeX?

@ARTICLE{uocpapersD016cat,
AUTHOR = "Joan-Elies Adell",
TITLE = "Un recorregut bibliogr\`afic sobre les relacions entre literatura i tecnologia. Un estat de la q\"uesti\'o a la universitat espanyola",
JOURNAL = "UOC Papers",
YEAR = "2007",
number = "4",
note = "Article en l\'{\i}nia",
issn = "",
url = "http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/cat/adell.pdf"
}Tancar [X] 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.