Article

Text complet   PDF | 770 kB

Cap a una nova concepció dels estudis literaris en l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)

Laura Borràs Castanyer (lborras@uoc.edu)

Professora dels Estudis de Llengües i Cultures de la UOC

Directora del grup de recerca Hermeneia (UOC)resum

Els canvis socioculturals que Internet ha promogut i la societat de la informació en què vivim ens obliguen a repensar algunes premisses que afecten la praxi docent de la literatura i a considerar nous espais i noves possibilitats que cal saber generar en el marc de l'era digital. En un context d'excés d'informació/desinformació ambiental, la tasca del professor universitari ja no pot ser només la transmissió d'informació, sinó que ha de contribuir a generar coneixement dotant els estudiants de les eines intel·lectuals necessàries que els permetran de pensar críticament, amb criteri. Aquesta reflexió necessària sobre el fet educatiu i els seus actors principals -estudiants i professors- ha estat fins ara pràcticament absent dels discursos acadèmics no específics.El propòsit d'aquest article és, des de la perspectiva dels estudis literaris, comentar una sèrie de qüestions que tindran un paper important en el procés de reforma que representa l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) i que queden exposades aquí com a possibles eixos de debat: consideracions entorn de qui som i què fem els professors universitaris de literatura i fins a quin punt això pot veure's afectat pels canvis que se'ns acosten i, per tant, albirar qui serem i què farem en aquest nou escenari imminent. Però també vol plantejar quines estratègies tenim per a adaptar-nos al canvi i convertir-lo en una oportunitat per a fer una acció docent de qualitat. Finalment, també vol aportar un reduït exemple de la feina duta a terme per la Universitat Oberta de Catalunya en aquest sentit, un comentari sobre les eines, l'especificitat i la tipologia dels materials.

paraules clau

EEES, estudis literaris, filologia, pràctica docentData de presentació:  desembre de 2006
Data de publicació:  març de 2007
BibTeX  Què; és BibTeX?

@ARTICLE{uocpapersD014cat,
AUTHOR = "Laura Borr\`as",
TITLE = "Cap a una nova concepci\'o dels estudis literaris en l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES)",
JOURNAL = "UOC Papers",
YEAR = "2007",
number = "4",
note = "Article en l\'{\i}nia",
issn = "",
url = "http://www.uoc.edu/uocpapers/4/dt/cat/borras.pdf"
}Tancar [X] 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.