Article

Text complet   PDF | 65 kB
Dossier complet   PDF | 1 MB

Dossier "Web Science, la ciència del web"

L'e-learning des de la perspectiva de la Web Science: una visió de futur

Julià Minguillón (coord.) (jminguillona@uoc.edu)

Professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicacions de la UOCresum

En aquest article es presenta l'evolució que ha experimentat recentment l'educació a distància des d'una nova perspectiva, la ciència del web, que estudia com el web ha evolucionat tecnològicament, però també socialment i organitzativament. El web, una solució tecnològica inicialment pensada per a compartir informació, és avui dia present en totes les activitats quotidianes, en qualsevol àmbit -personal, acadèmic o professional-, i ha modificat la forma de relacionar-se, treballar i, evidentment, accedir al coneixement comú i aprendre. Amb l'aparició del web, l'educació a distància ha deixat de ser una segona opció relegada a estudiants sense la possibilitat d'accedir al sistema educatiu universitari i es va convertint en un fet comú en el sistema educatiu universitari, on l'estudiant pren el control del seu procés d'aprenentatge al llarg de la seva vida, acadèmica i professional, sense barreres temporals o espacials. Diferents factors han afavorit aquest canvi: tecnològics, metodològics i organitzatius, però també socials. La ciència del web estudia com tots aquests canvis estan relacionats entre ells i la seva influència en àrees com l'economia, l'oci o l'educació, objecte d'interès d'aquest article. L'e-learning com a evolució de l'educació a distància és (o hauria de ser), doncs, un clar exemple de cas d'estudi de la ciència del web on es donen tots aquests aspectes.

paraules clau

Web Science, educació a distància, entorns virtuals d'aprenentatge, internet, webData de presentació:  setembre de 2008
Data d'acceptació:  setembre de 2008
Data de publicació:  octubre de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.