Article

Text complet   PDF | 570 kB

El capital social com a font d'intel·ligència competitiva a les universitats

Eva Ortoll-Espinet (eortoll@uoc.edu)

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Alexandre López-Borrull (alopezbo@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Josep Cobarsí-Morales (jcobarsi@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Montserrat Garcia-Alsina (mgarciaals@uoc.edu)

Professora dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC

Agustí Canals (acanalsp@uoc.edu)

Professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOCresum

Les universitats com a organitzacions conviuen en un entorn que les condiciona i les fa canviar. Adaptar-se al canvi és una necessitat i un repte alhora. Així, l'espai europeu d'ensenyament superior (EEES) significa per al món universitari un sacseig de les regles de joc, la qual cosa, juntament amb una interrelació més gran amb el mercat laboral i un augment de la competitivitat, condueix les universitats a la necessitat de disposar d'uns mecanismes de detecció de canvis. Així com ja ocorre en el teixit empresarial des de fa anys, la intel·ligència competitiva (IC) esdevé una eina que, embeguda dins el seu funcionament habitual, pot ajudar les universitats en aquesta nova adaptació. La IC s'entén com el procés de cerca, selecció, anàlisi i difusió d'informació sobre els elements de l'entorn que poden impactar una organització, en què el producte resultant del procés serveix de suport a la presa de decisions i a la planificació estratègica. Un dels instruments més emprats en IC per a obtenir informació de valor estratègic el constitueix la xarxa de relacions i contactes de l'organització i els seus integrants. Així, el capital social és un instrument d'intercanvi d'informació molt important i pot esdevenir un recurs valuós per a les organitzacions. El capital social es configura com un factor important dins els processos d'IC. En aquest article es posa de manifest la importància del capital social i les xarxes de relacions com a recurs valuós i proper a les universitats, dins dels processos d'IC i per tal d'adaptar-se als canvis d'entorn. En concret, es proposa com a eina valuosa en el disseny i l'adaptació del catàleg de titulacions d'una universitat.

paraules clau

EEES, capital social, intel·ligència competitiva, universitatsData de presentació:  juliol de 2008
Data d'acceptació:  octubre de 2008
Data de publicació:  novembre de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.