Article

Text complet   PDF | 65 kB
Dossier complet   PDF | 1 MB

Dossier "Web Science, la ciència del web"

La ciència, el web i la ciència del web

Daniel Riera (drierat@uoc.edu)

Doctor enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Grup de recerca sobre enginyeria del programari de la UOC (GRES-UOC)resum

L'evolució del World Wide Web (o simplement web) des del seu naixement a la dècada dels vuitanta del segle xx ha estat gegant. La incorporació de nous usuaris, exponencial en el temps, així com l'aportació constant de noves maneres d'organitzar les dades, comunicar-se, compartir informació, etc., han fet que el web hagi assolit en només dues dècades una inèrcia pràcticament imparable.


El novembre de 2006 es crea la Web Science Research Initiative (WSRI) amb l'objectiu principal de proposar una nova disciplina, la «ciència del web» (Web Science), que observi la xarxa i tot allò que l'envolta. Defensa la necessitat d'analitzar què passa dins i fora de la xarxa i, d'aquesta manera, poder-hi proposar millores o correccions. Aquesta idea implica combinar disciplines tan llunyanes fins ara com la informàtica, la psicologia, el dret o l'economia. Tot això implica l'aparició d'un nou perfil professional, el científic del web, i, per tant, de noves necessitats acadèmiques.


Aquest article mostra la feina feta per la WSRI en els primers dos anys d'existència amb relació a la nova àrea de coneixement: la ciència del web.

paraules clau

Web Science, WSRI, educació, ressenya històricaData de presentació:  setembre de 2008
Data d'acceptació:  setembre de 2008
Data de publicació:  octubre de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.