Article

Text complet   PDF | 65 kB

XXI Una odissea al ciberespai: recorregut preliminar pel ciberfeminisme

Eva Salas (eva.ona@gmail.com)

Artistaresum

Els ciberfeminismes participen del pensament postmodern i de la crisi del subjecte de la modernitat i compten amb un mitjà nou, el ciberespai, que els situa per la seva especificitat en vies paral·leles als feminismes històrics.

El text està organitzat en quatre capítols breus. En el primer, el moviment se situa en el context on s'inicia i es dóna una visió retrospectiva respecte de l'àmbit artístic. Un segon apartat introdueix la mitologia del ciborg i la teoria que impregna l'impuls ciberfeminista; es consideren les figuracions que acompanyen el moviment i els gèneres que l'alimenten, així com la seva relació amb altres mites culturals, com ara la ciència. El tercer espai és un punt possible per a introduir la poètica compromesa del ciberfeminisme mitjançant una obra escrita a la net i una artista emblemàtica. També es reflexiona entorn del concepte mateix que dóna sentit a aquest article i la seva no adscripció a paràmetres disciplinaris ni acadèmics. Un quart espai es dedica a una part del nostre context més proper, respecte al qual es suggereix el trànsit pels espais d'exposició i les lectures de les autores referenciades. Al final, es fa una reflexió última sobre l'horitzó possible i desitjable.

paraules clau

art, ciberespai, ciberfeminisme, dona, internet, tecnologiesData de presentació:  maig de 2008
Data d'acceptació:  juliol de 2008
Data de publicació:  octubre de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.