Tria de llibres

Internet i televisió: la guerra de les pantalles

Imma Tubella

Carlos Tabernero

Vincent Dwyer

resum

L'ús i consum dels mitjans de comunicació està canviant. Aquests canvis s'atribueixen sovint a la difusió de les TIC, especialment d'internet. Aquest llibre presenta els resultats d'una recerca sobre internet en el context audiovisual de Catalunya que confirma que els fins ara consumidors passius estan esdevenint actors centrals en els processos de comunicació. L'estudi identifica als joves com un dels motors principals de transformació, amb l'apropiació de les TIC dins dels seus àmbits socials i familiars no solament per al consum, sinó també per a la generació, edició i distribució de tota mena de continguts. Mostra que l'entorn domèstic, on els dispositius tecnològics i les pantalles es multipliquen ràpidament, és un dels escenaris bàsics on els usuaris contribueixen activament a la generació de nous canals i maneres d'informar(-se), comunicar(-se) i entretenir(-se).paraules clau

TIC, internet, mitjans de comunicació, televisió per internet, transformació socialfitxa catalogràficaíndex

Introducció
CAPÍTOL 1. L'escenari
1. D'accés a ús
2. Cap a la generalització del accés a la tecnologia
2.1. L'increment sostingut dels usuaris d'Internet
2.2. Volum i velocitat en la gestió de la informació i la comunicació
2.3. L'ús d'Internet com a activitat domestica diària
3. La desaparició gradual de les desigualtats d'accés
3.1. La importància dels joves
3.2. Cap a la igualtat de gènere
3.3. La universalització de l'accés
3.4. En funció de l'edat
3.5. El context domèstic i la desaparició de la fractura digital
4. L'entorn tecnològic dels joves
CAPÍTOL 2. La transformació
1. Espai i temps
2. Del menjador de casa a qualsevol lloc
2.1. El domini de la televisió
2.2. Cap a la independència dels més joves
3. Del prime time a qualsevol hora
4. Consum tradicional de continguts: la fragmentació de l'audiència
5. Coexistència de pràctiques: la divisòria generacional
6. Consumir, compartir, participar, crear
6.1. La importància d'Internet com a font d'informació i entreteniment
6.2. Tradició i innovació
6.3. Connectivitat, participació i personalització: de nou, els m?s joves
6.4. Context de transició
CAPÍTOL 3. La guerra de les pantalles
1. Una qüestió d'(in)compatibilitat
2. El problema de les pantalles
3. La flexibilitat necessària
CONCLUSIÓ. Camps de batalla
1. La gestió especialitzada de las practiques comunicatives
2. Joves, TIC i canvi sociocultural
3. Nivells d'interactivitat
4. Atrinxerament
5. Camps de batalla
6. El control del temps
7. La guerra de las pantalles
Referències bibliogràfiques
ANNEX. Metodologia de la recerca
Llista de taules
Llista de gràfics

 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.