Article

Text complet   PDF | 65 kB

Lliçó inaugural del curs acadèmic 2008-2009 de la Universitat Oberta de Catalunya

La planificació urbanística i les seves implicacions en el món en globalització

Alfonso Vegara

President de la Fundación Metrópoli

Membre del Consell dels Eisenhower Fellowships

Cònsol honorari de Singapur a Madridresum

La globalització ha canviat completament l'escala de la intervenció territorial. L'economia global ha generat espais continentals de cooperació econòmica i comerç. Paral·lelament es van crear reguladors internacionals. Anàlogament, cal una cultura de l'espai que tingui en compte aquestes mutacions macroeconòmiques. Aquest article comparteix algunes reflexions sobre què podria implicar aquesta nova cultura territorial i com influiria en els professionals que tracten amb l'entorn construït.

paraules clau

ecosistema urbà d'innovació, globalització, governança, megaregió, planificació urbanísticaData de presentació:  setembre de 2008
Data d'acceptació:  setembre de 2008
Data de publicació:  octubre de 2008 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.