Selection of books

Internet i televisió: la guerra de les pantalles

Imma Tubella

Carlos Tabernero

Vincent Dwyer

abstract

The use and consumption of communication media are changing. These changes are often due to the spread of ICTs, and the internet in particular. This book presents the results of research on the internet in the field of the audiovisual in Catalonia. It confirms that consumers, who were until now passive, are now becoming vital players in the communication processes. The study identifies the young as the main motors of change, as they appropriate ICTs into their own social and family settings no just for consumption, but for generation, editing and distribution of all kinds of contents. It shows how the domestic setting, where technological devices and screens are rapidly multiplying, is one of the basic contexts where users can contribute actively to the generation of new channels and new ways of informing, communicating and entertaining themselves and others.keywords

Communication media, ICT, internet television, internet, social transformationcatalogue cardindex

Introducció
CAPÍTOL 1. L'escenari
1. D'accés a ús
2. Cap a la generalització del accés a la tecnologia
2.1. L'increment sostingut dels usuaris d'Internet
2.2. Volum i velocitat en la gestió de la informació i la comunicació
2.3. L'ús d'Internet com a activitat domestica diària
3. La desaparició gradual de les desigualtats d'accés
3.1. La importància dels joves
3.2. Cap a la igualtat de gènere
3.3. La universalització de l'accés
3.4. En funció de l'edat
3.5. El context domèstic i la desaparició de la fractura digital
4. L'entorn tecnològic dels joves
CAPÍTOL 2. La transformació
1. Espai i temps
2. Del menjador de casa a qualsevol lloc
2.1. El domini de la televisió
2.2. Cap a la independència dels més joves
3. Del prime time a qualsevol hora
4. Consum tradicional de continguts: la fragmentació de l'audiència
5. Coexistència de pràctiques: la divisòria generacional
6. Consumir, compartir, participar, crear
6.1. La importància d'Internet com a font d'informació i entreteniment
6.2. Tradició i innovació
6.3. Connectivitat, participació i personalització: de nou, els m?s joves
6.4. Context de transició
CAPÍTOL 3. La guerra de les pantalles
1. Una qüestió d'(in)compatibilitat
2. El problema de les pantalles
3. La flexibilitat necessària
CONCLUSIÓ. Camps de batalla
1. La gestió especialitzada de las practiques comunicatives
2. Joves, TIC i canvi sociocultural
3. Nivells d'interactivitat
4. Atrinxerament
5. Camps de batalla
6. El control del temps
7. La guerra de las pantalles
Referències bibliogràfiques
ANNEX. Metodologia de la recerca
Llista de taules
Llista de gràfics

 
Creative Commons License The texts published in this journal, unless otherwise indicated, are subject to a Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivativeWorks 2.5 licence. It may be copied, distributed and broadcast provided that the author and UOC Papers are cited. Commercial use and derivative works are not permitted. The full licence can be consulted on http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.en