Article

Text complet   PDF | 1 MB

Coneixement, xarxes i activitat econòmica: una anàlisi dels efectes de xarxa en l'economia del coneixement

Joan Torrent-Sellens (jtorrent@uoc.edu)

Professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC

Investigador de l'IN3 (UOC)resum

La consolidació progressiva d'una economia basada en el coneixement ha situat els efectes de xarxa en el centre de l'anàlisi sobre els canvis en el comportament dels agents econòmics. Aquest article analitza les transformacions en la producció i la demanda de les mercaderies coneixement derivades de les externalitats de xarxa. L'anàlisi efectuada ens ha permès distingir dos patrons de comportament diferenciats en l'activitat econòmica basada en el coneixement. Les mercaderies coneixement observable es regeixen sota l'efecte d'externalitats, directes i indirectes, de xarxa, i la seva corba de demanda i la seva estratègia de negoci se sostenen en funció de l'entrada de nous usuaris (valor marginal) i de la mida relativa de la xarxa. Al contrari, les mercaderies coneixement tàcit es regeixen sota l'efecte d'externalitats de xarxa d'aprenentatge, i la seva corba de demanda i la seva estratègia de negoci se sostenen a partir del valor generat per la incorporació a la xarxa de la mateixa mercaderia (valor intrínsec).

paraules clau

corba de demanda, economia del coneixement, economia industrial, externalitats de xarxa, mercaderies coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)Data de presentació:  gener de 2009
Data d'acceptació:  febrer de 2009
Data de publicació:  maig de 2009 
Llicència de Creative Commons Els textos publicats en aquesta revista estan subjectes -llevat que s'indiqui el contrari- a una llicència Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 2.5 de Creative Commons. Podeu copiar-la, distribuir-la i transmetre-la públicament sempre que citeu l'autor i UOC Papers, no en feu un ús comercial i no en feu obra derivada. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/es/deed.ca.