Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Ciències de la Salut
Anna Bach Faig
 Professora de l'Àrea de Nutrició i investigadora del grup FoodLab. Estudis de Ciències de la Salut
abachfa r r o b auoc.edu
Doctora per la Universitat de Barcelona (UB) en el programa de Salut Pública, Màster en Salut pública nutricional (University of Glasgow) i llicenciada en Farmàcia (UB). A nivell professional, ha participat en projectes tant de promoció com d'investigació en alimentació i salut, en major part multidisciplinaris, tant nacionals com europeus, en partenariats público-privats.

Professora i coordinadora docent en el marc Universitari i de la formació de professionals de la salut a nivell de Plataformes Online (UB-IL3, Àgora Sanitaria, UOC). Actualment és professora de l'Àrea de Nutrició dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), en la qual exerceix com a Directora del Màster d'Alimentació en l'Activitat Física i l'Esport. A més a més, és Vocal d'Alimentació i Nutrició del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona.


Ha estat directora del grup d'investigació Fundació Dieta Mediterrània del Centre Català de la Nutrició de l'Institut d'Estudis Catalans (CCNIEC). Actualment és investigadora del grup FoodLab, grup interdisciplinari d'investigació en alimentació, nutrició, societat i salut de la UOC. 
 

És membre del Grup d’experts del Programa PASS (Pla Integral per a la Promoció de la Salut a través de la Activitat Física i l’Alimentació Saludable) de la Generalitat de Catalunya, del Comitè Científic de la Vocalia Nacional d'Alimentació del Consell Oficial de Farmacèutics, i de la Taula de Diàleg de Transtorns de la Conducta Alimentaria de l’Agència Catalana de Consum de la Generalitat de Catalunya. 

TWITTER


LINKEDIN


RESEARCHGATE


ORCID


GUIA D'EXPERTS