Català | Español | English |     AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Àngels Fitó Bertran
 Directora dels Estudis d'Economia i Empresa
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
932542139
afitoba r r o b auoc.edu

Àngels Fitó Bertran (Barcelona 1970). Doctora en Ciències Econòmiques per la Universitat de Barcelona. Màster en Direcció Fiscal i Financera de l’Empresa per la Universitat de Barcelona. Actualment i des d’octubre del 2010 és la Directora dels Estudis d’Economia i Empresa de la UOC on també realitza docència en l’àmbit de la direcció financera. Anteriorment, ha compaginat la docència en diverses universitats catalanes amb l’activitat professional d’assessorament en temes de finances i gestió. La seva tasca docent ha estat reconeguda amb l’obtenció d’un tram docent.


El seus interessos de recerca són els processos d’harmonització en la informació financera, els sistemes de control de gestió així com l’ impacte de la docència en línia en les capacitats professionals. El fruït d’aquesta investigació són diverses publicacions i ponències en congressos nacionals i internacionals que li han merescut el reconeixement d’un tram de recerca, així com l’acreditació de Professor Lector (AQU), i l’acreditació de Contractat Doctor i Professor d’Universitat Privada (ANECA).


PUBLICACIONS


 • Angels Fitó Bertran; Ana Beatriz Hernandez Lara; Enric Serradell-Lopez. (2014) The effect of competences on learning results an educational experience with a business simulator. Computers in Human Behavior. (Regne Unit).
 • Angels Fitó Bertran; Maria Jesús Martinez Argüelles; Soledad Moya Gutierrez. (2014) The competency profile of online MBA graduates viewed from a job market perspective. Universities and Knowledge Society Journal. 11/2, pp. 13
 • Angels Fitó Bertran; Ana Beatriz Hernández Lara; Enric Serradell-Lopez. Comparing student competences in a face-to-face and online business game. (2013) Computers in Human Behavior. 30, pp. 452 - 459
 • Angels Fitó Bertran; M.Jesús Martínez Argüelles; Eva Rimbau Gilabert. Revista del CIDUI. (2014) La implantación integral de la evaluación de competencias en titulaciones transversales. La experiencia del grado en Administración y Dirección de Empresas
 • Angels Fitó Bertran; Soledad Moya; Neus Orgaz-Guerrero. (2013) The Debate on Rented Assets Capitalization: Economic Impact on Family Firms. Journal of Family Business Strategy. 4, pp. 260 - 269. (Holanda): 02/12/2013.
 • Joan Llobet Dalmases; Angels Fitó Bertran. (2013) Organizational Commitment, job satisfaction and intention to stay: Literature review. Intangible capital. 9/4, pp. 1068 - 1079.
 • Angels Fitó Bertran; Soledad Moya; Neus Orgaz-Guerrero. (2013) Considering the Effects On Operating Lease Capitalization on Key Financial. Revista Española de Financiación y Contabilidad. 159/XLII, pp. 341
 • Angels Fitó Bertran; Victòria Sanchez Rebull; John Slof; Angeles Travé Bautista.(2012) Factors that influence the recurrent use of activity based costing [Factores que influyen en el uso recurrente del Costeo basado en actividades. Revista Venezolana de Gerencia. 17/60, pp. 635 - 659. (Veneçuela): 31/12/2012. ISSN 1315-9984
 • Angels Fitó Bertran; Francesc Gómez; Soledad Moya Gutierrez. (2012) Choices in IFRS adoption in Spain: Determinants and Consequences. Accounting in Europe. 9/1, pp. 61 - 83. (Regne Unit): 30/06/2012. ISSN 1744-9480
 • Angels Fitó Bertran; John Slof. (2011) Del diseño de modelos de costes basados en las actividades a su uso normalizado. Intangible capital. 2/7, pp. 474 - 506.
 • Angels Fitó Bertran; Gomez Valls Francesc; Soledad Moya Gutierrez. (2010) Alternativas en la transición al nuevo Plan General de Contabilidad: determinantes y consecuencias (Accésit Premio Estudios Financieros 2010). Estudios financieros. Revista de contabilidad y tributación: Comentarios, casos prácticos. 332, pp. 99 - 126. (Espanya)
 • Angels Fitó Bertran; Gomez Valls Francesc; Soledad Moya Gutierrez. (2010) Efectos del nuevo PGC en los estados financieros: El problema de la comparabilidad de los datos. Universia


CONGRESSOS


 • “LAS CONFERENCIAS TRANSVERSALES EN LOS GRADUADOS EN ADE. ANÀLISIS DE SU ADAPTACIÓN A UN CONTEXTO ECONÒMICO DE CRISIS” Comunicació presentada al I Worshop on e-learning in the disciplines of Economics and Business (UOC-Barcelona, Octubre 2013)

 • “THE DEBATE ON RENTED ASSETS: EFFECTS ON THE ANALYSIS OF FAMILY FIRMS” Comunicació presentada al 36rd European Accounting Association (París, maig 2013)

 • “CONSIDERING THE EFFECTS ON OPERATING LEASE CAPITALIZATION ON KEY FINANCIAL RATIOS” Comunicació presentada al EUFIN 2012 8th Workshop on European Financial Reporting (Praga, maig 2012)

 • “FACTORS AFFECTING THE ROUTINIZATION OF NEW MANAGEMENT ACCOUNTING TOOLS. THE CASE OF ACTIVITY BASED COSTING “Comunicació presentada al 34th European Accounting Association (Roma, abril 2011)

 • “ESTUDIO EMPÍRICO DEL IMPACTO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS” Comunicació acceptada al XVI Congreso anual de la Asociación Española de Contabilidad y Auditoria (Granada, setembre 2011)

 • “IMPACT ASSESSMENT OF RECOGNITION VERSUS DISCLOSURE IN OPERATING LEASES” Comunicació presentada al EUFIN 2011 7th Workshop on European Financial Reporting (Bamberg, maig 2011)

 • “FACTORES QUE INCIDEN EN LA RUTINIZACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN. EL CASO PARTICULAR DEL MODELO DE COSTES POR ACTIVIDADES “ Comunicació presentada al International Congress on Cost Control. Universitat de Barcelona (Barcelona, març 2011)

 • “CHOICES IN IFRS ADOPTION IN SPAIN:DETERMINANTS AND CONSEQUENCES”. Comunicació presentada al Annual Meeting American Accounting Association (San Francisco, agost 2010)

 • “LA INCORPORACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICAS EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA EN CONTABILIDAD”. Comunicació presentada al 6è Congrés Internacional de docència universitària i innovació (Barcelona, juliol 2010)

 • “CHOICES IN IFRS ADOPTION IN SPAIN:DETERMINANTS AND CONSEQUENCES”. Comunicació presentada al 33rd European Accounting Association (Istambul, maig 2010)

 • “EFECTOS DEL NUEVO PGC EN LOS ESTADOS FINANCIEROS: EL PROBLEMA DE LA COMPARABILIDAD DE LOS DATOS”. Congrés: XIV Encuentro ASEPUC (A Corunya, juny 2010)

 • “FACTORES ESTRATÉGICOS EN LA IMPLANTACIÓN DE UN MODELO DE COSTES ABC” Comunicació presentada al 3rd International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management (Setembre 2009)

 • “LA DETERMINACIÓ DE L’ÈXIT DEL MODEL DE COSTOS ABC. UNA VALORACIÓ CRÍTICA DE LES DIFERENTS MESURES EMPRADES PER A LA SEVA AVALUACIÓ” Comunicació presentada al 1er Congrés de Comptabilitat i Direcció organitzat per l’ACCID (Juny 2005)´


PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ DOCENT


 • MBA International Social Entrepreneurship. Investigadora responsable: Àngels Fitó Bertran. Número de investigadores: 1. Entitat finançadora: European Commission. (01/10/2012 - 31/12/2015)
 • Projecte Innovació Docent APLICA QBIC. Investigador principal: Àngels Fitó Bertran.  (01/02/2015 – 01/02/2016)
 • Projecte Innovació Docent APLICA UOCeXPO-TFG. Investigador principal: Àngels Fitó Bertran (01/02/2013 – 01/02/2014)
 • Projecte Innovació Docent APLICA UOC Business-Game: Investigador principal: Enric Serradell (01/02/2012 – 01/02/2013)
 • Projecte Innovació Docent APLICA UOC AulaPyme. Investigador principal: Joan Torrent (01/02/2011 – 01/02/2012)