Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació
Ana Elena Guerrero Roldan
 Sotsdirectora de docència
aguerrerora r r o b auoc.edu

Doctora en la Societat de la Informació i el Coneixement per la UOC. Llicenciada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull, Facultat de Psicologia i Ciències de l'Educació, Blanquerna. Especialitzada en l'educació on line i en l'estudi de la influència de les TIC en l'Educació.

Professora dels estudis de Informàtica, Multimedia i Telecomunicacions de la UOC des del 2001, coordinant  assignatures de Competències TIC i Treball en equip en xarxa en diferents titulacions de grau (Administració i Direcció d'Empreses, Màrqueting, Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació, entre d'altres).

Actualment és membre del grup de recerca TEKING (Technology Enhanced Knowledge and Interaction Group). La seva recerca es centra en l'estudi i desenvolupament d'eines per l'aprenentatge i l'e-assessment en entorns virtuals. Més concretament en l'estudi dels processos d'ensenyament i aprenentatge a través de les TIC abordant els processos d'avaluació basats en resultats acadèmics així com en l'assoliment de competències tant educatives com professionals.

Ha col·laborat en diferents projectes de recerca nacionals vinculats tant a l'adaptació i al procés  de personalització en educació com a l'anàlisi de dades en diferents escenaris focalitzats en l'aprenentatge.  Alguns d'aquests projectes són: PERSONAL (ONTO): Personalización del proceso de  aprendizaje en Entornos Virtuales mediante itinerarios Formativos Adaptativos basados en Objetos de Aprendizaje Reutilizables y Ontologías, del Ministeri de Ciència i Tecnologia; MAVSEL: mining, data analysis and visualization based in social aspects of e-learning.

També ha participat en diferents projectes internacionals vinculats a la creació de recursos didàctics online i a la formació de formadors en e-learning:  Elene-TT (E-learning Network for TeacherTrainers, 2005-07),  Elene-TLC (E-learning Network: Teaching and Learning Centre, 2007-09).

Referent a temes d'innovació docent, ha participat en diferents projectes relacionats  amb la creació d'eines i recursos didàctics. Alguns d'ells són e-Marc: Eina per Mostrar l'Assoliment i el Retorn en base a Competències; Ajud@: Sistema d’ajuda a la presa de decisions per docents integrat a les aules (2012); Personalització dels plans d’aprenentatge en base a la selecció d’estudis de cas (2009); La competència del treball en equip en xarxa (2008).