Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació
Alfonso Igualada Pérez
 Director del Programa Grau Logopèdia (UOC-UdV/UCC)
aigualadaa r r o b auoc.edu

Dr. Alfonso Igualada. Diplomat en Logopèdia per la Universitat de València, màster en Fonètica i fonologia pel CSIC-UIMP, màster en Lingüística general i aplicada per la UPF, i doctorat en Ciències del llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra. Professor titular dels estudis de Psicologia i Educació de la Universitat Oberta de Catalunya, als qual dirigeix el ​​grau de logopèdia i imparteix docència a aquest grau i al màster Dificultats de l'aprenentatge i trastorns del llenguatge. Pràctica terapèutica com a logopeda en l'àmbit de l'atenció primerenca a la infància, especialitzat en disfàgia, trastorns del llenguatge i trastorns de l'espectre autista. Formació en arts del moviment i teatre amb un enfocament terapèutic. La seva recerca se centra en el desenvolupament del llenguatge, la comunicació gestual, les habilitats socio-comunicatives i pragmàtiques, i la prevenció, avaluació i tractament dels trastorns del llenguatge i el trastorn de l'espectre autista. Fruit de la seva investigació ha publicat en diverses revistes científiques.

ORCID /  ResearchGate /  SCOPUS