Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Ana Isabel Jiménez Zarco
 Directora del Programa Màster Universitari de Màrqueting Digital
ajimenezza r r o b auoc.edu

Professora Agregada N3 a l'Àrea d'Innovació i Màrqueting en els Estudis d'Economia i Empresa Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i Professora Associada (Doctor) al Departament de Màrqueting al ICADE-Business School, U. Pontificia de Comillas. Llicenciada en Administració i direcció d'empreses i Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Castella-la Manxa. Post-grau en la construcció de models en Ecologia i Gestió de Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya. Premi a la Tesi Doctoral per l'Institut d'Estudis Econòmics de Madrid.


Fins a 2002, va dur a terme les seves activitats docents i investigadores a l'Àrea de Màrqueting de la Universitat de Castella-la Manxa, Des de 2003 a 2006 ha estat co-director del Master en Màrqueting i Gestió de la Comunicació, i des de 2006  fins al 2012 està en qualitat de Director del Programa de llicenciatura en Administració d'empreses de la UOC. Així mateix ha participat de forma regular en la docència de Cursos de Doctorat, Master i Postgraus oferts diverses universitats nacionals tals com: Universitat de Burgos (2006); Universitat de Salamanca (2007); Universitat Sant Jordi (2008-2013), Universitat Pontifícia de Comillas, (2014-actualitat), Universitat de Mondragón (2015-actualitat) i Universidad de Castilla la Mancha.


D'altra banda, durant la seva carrera professional ha realitzat diferents estades de recerca en diverses universitats estrangeres. Així, l'any 1996 i dins del Programa Intercampus ofert per l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional (AECI) va realitzar una estada de recerca en el CIESTAAM-Universitat Autònoma de Chapingo, Mèxic. Durant els anys 2001-2002, la professora Jiménez va realitzar una estada de recerca en l'East Anglia Business School (UEA) Regne Unit. Finalment, i en els anys 2013 i 2015,(dins del Programa Erasmus) i 2016 la professora ha realitzat diverses estades de recerca en la Business School de la University of Brighton (Regne Unit)


Com a investigador, les seves principals àrees d'interès recerca se centren en emprendimient, processos de co-creació de valor, innovació empresarial i social, imatge i identitat de marca, i anàlisi dels processos d'adopció i difusió de la Tecnologia. Des de 2015 és avaluadora del Programa ‘Marie Sklodowka-Curie Actions Innovative Training Networks‘ (H2020-MSCA-ITN) de la Unió Europea, participant com a avaluadora de projectes d'innovació  a les àrees de Social Innovation i  Knowledge Co-creation. Així mateix, i des de 2012 és també avaluadora de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospecitiva (ANEP), a l'àrea d'innovació empresarial i innovació social.


És autora de més de 70 articles en revistes d'àmbit nacional i internacional – 26 dels quals estan publicats en revistes internacional indexades en JCR-SSCI-  (7 d'ells publicats en Q1) i autora de nombrosos capítols de llibres, ha actuat com a editora associada de Frontiers in Psychology, i de revisora en Computer and Human Behavior, Journal of Business Venturing  European Journal of Màrqueting  o Interactive Learning Environment


PUBLICACIONS


 • Mendez-Alvarez, M.D.; Esquerre-Yusta, A, Jiménez-Zarco, A.I. (2017). Consumer expectations of online services in the insurance industry: An exploratory study of drivers and outcomes.Frontiers in Psychology (Special Issue: From consumer experience to affective loyalty: Challanges and prospects in the psychology of consumer behaviour 3.0) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01254/full


 • Martínez-Ruíz, M.P, Llodrà-Riera, I; Jiménez-Zarco, A.I (2017). Social Mitjana and Hospitality Màrqueting. Routledge Handbook of Hospitality Màrqueting


 • Jiménez-Zarco, A.I, Rospigliosi, A; Martínez-Ruíz, M.P, Esquerre-Yusta, A.(2017). Màrqueting 4.0: Enhancing Consumer-Brand Engagement through Big Data Analysis. Soci-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior, pàg. 96-117


 • Saigí-Rubió, F, Jiménez-Zarco, A.I.; Torrent-Sellens, J. (2016). :  Determinants of the intention to usi telemedicine: Evidence from primary care physicians. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 32(1):29-3

 • Mendez-Alvarez, M.D.; Esquerre-Yusta, A, Jiménez-Zarco, A.I. (2017). Consumer expectations of online services in the insurance industry: An exploratory study of drivers and outcomes.Frontiers in Psychology (Special Issue: From consumer experience to affective loyalty: Challanges and prospects in the psychology of consumer behaviour 3.0) https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.01254/full


 • Martínez-Ruíz, M.P, Llodrà-Riera, I; Jiménez-Zarco, A.I (2017). Social Mitjana and Hospitality Màrqueting. Routledge Handbook of Hospitality Màrqueting


 • Jiménez-Zarco, A.I, Rospigliosi, A; Martínez-Ruíz, M.P, Esquerre-Yusta, A.(2017). Màrqueting 4.0: Enhancing Consumer-Brand Engagement through Big Data Analysis. Soci-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior, pàg. 96-117


 • Saigí-Rubió, F, Jiménez-Zarco, A.I.; Torrent-Sellens, J. (2016). :  Determinants of the intention to usi telemedicine: Evidence from primary care physicians. International Journal of Technology Assessment in Health Care, 32(1):29-36


 • Martínez-Ruíz, M.P; González-González, I.; Jiménez-Zarco, A.I.; Esquerre-Yusta, A. (2016) Private labels at the service of retailers´ image and competitive positioning: The casi of Tesco. Handbook of Research on Strategic Retailing of Private Label Products in a Recovering Economy


 • Moreno-Gabarro, C,  Jiménez-Zarco, A.I (2016). Luxury fashion brands' strategies targeting the youth audience: How ca link celebrities?  endorsement, brand extension and social mitjana usi. Global Màrqueting Strategies for the Promotion of Luxury Goods


 • Martínez-Ruiz, M.P.; Labajo-González; Jiménez-Zarco, A.I., Esquerre-Yusta, A (2016) Online distribution strategies: A mix of globalization and diversification in the fashion market. Handbook of Research on Strategic Retailing of Private Label Products in a Recovering Economy


 • Jiménez-Zarco, A.I., Soler-Labajo, N. (2016) Country Brand Management: Assessing the Role of Social Mitjana in Creating the Image of Marca Espanya (Spain Brand) Managing Public Relations and Brand Image through Social Mitjana


 • Hernández-García, A.; González-González, I; Jiménez-Zarco, A.I. (2016). Visualizations of online course interactions for social network learning analytics. Journal of Emerging Technologies in Learning (acceptat per a publicació


 • Moreno-Gabarro, C,  Jiménez-Zarco, A.I. (2016) : Online distribution channels for global luxury brands: a comparative between USA and Xina. The Encyclopedia of I-Commerce Development, Implementation, and Management


 • Jimenez-Zarco, A.I.Gonzalez-Gonzalez, I, Gonzalez-Rodrigo, I. (2016). Old Strategies for Positioning in a New Market Segment: Co-Branding and Celebrity Endorsement in the Development of New Mobile Apps for Tween. The Encyclopedia of I-Commerce Development, Implementation, and Management


 • González-González, I; Jiménez-Zarco, A.I.; Saigí-Rubio, F.; Torrent-Sellens, J. (2015) The Co-learning process in Healthcare Professionals: Assessing User Satisfaction in Virtual Communities of Practice. Computers in Human Behaviour,   doi:10.1016/j.chb.2014.11.057


 • González-González, I; Jiménez-Zarco, A.I (2015). Using new learning methodologies and Resources in the development of critical thinking competency: An exploratory study in a virtual learning environment, Computers in Human Behaviour.   doi:10.1016/j.chb.2014.11.002


 • Moreno-Gabarro, C. Jiménez-Zarco, A.I (2015). The power of women business angels: Breaking the double glass ceiling that limits women’s entrepreneural dreams. Women's Voices in Management: Identifying Innovative and Responsible Solutions. Cap 14, pàg.236-253. Palgrave Macmillan ISBN: 9781137432155


 • Jiménez-Zarco, A.I.; González-González, I.; Martínez-Ruíz, M.P; Esquerre-Yusta, A. (2015). New service Innovation Success: Analysing the influence of performance indicator nature. Computers in Human Behaviour doi:10.1016/j.chb.2014.09.046


 • Cerdan-Chiscano, M.; Jiménez-Zarco, A.I; Torrent-Sellens, J. (2015). Entrepreneurial Initiatives and Competitive Advantage in Technology-based Companies: The Role of Founding Team. Entrepreneurial Challenges in the 21st Century. Cap 9, Palgrave Macmillan ISBN 978-1-137-47974-7 Ali, I, Jiménez-Zarco, A., Bestiola, M. (2015) Using Social Mitjana for CSR Communication and Engaging Stakeholder. Corporate Social Responsability in the Digital Age. .Vol. 7 (cap 9). Pàg. 165-185. Emerald ISBN: 978-1-78441-582-2


 • Llodrà-Riera, I.; Martínez-Ruiz, M.P; Jiménez-Zarco, A.I.; Esquerre-Yusta, (2015). A Multidimensional analysis of the information sources construct and its relevance on the destination image formation. Tourism Management, 48:319-328


 • Hernández-García, A.; González-González, I; Jiménez-Zarco, A.I.; Chaparro-Peláez, J. (2015) Applying social learning analytic to message boards in online distance learning: A casi study. Computers in Human Behaviour, 47:68-80


PROJECTES


Referència: 515RT0498  Research project: Projecto RITMES “Xarxa Iberoamericana de tecnologies mòbils en salut. Programa Iberomericano de Ciència i tecnologia per al desenvolupament. Length: Gener 2014-actualitat. Main Researcher. Francesc Saigi-Rubio


Referència: 515RT0498  Research project: Projecto RITMES “Xarxa Iberoamericana de tecnologies mòbils en salut. Programa Iberomericano de Ciència i tecnologia per al desenvolupament. Length: Gener 2014-actualitat. Main Researcher. Francesc Saigi-Rubio


Referència: CSO2010-16648. Research project: Xarxes,  Eficiència i Benestar en la Societat  de la Informació. Funding source: Science and Innovation Ministry, Government of Spain. Reference: Projectes de Recerca Fonamental No Orientada (IFNO.2010), VI Pla Nacional de Recerca Científica, Desenvolupament i Innovació Tecnològica 2008-2011. Length: Gener2011-Desembre 2013. Main Researcher: Joan Torrent. Amount: 30.000 Euros


Reference: SGR 508-2011. Research programme: Interdisciplinary Research Group on ICT. Funding source: Agency for Administration of University Research, Government of Catalonia. Reference: Pla de Suport als Grups de Recerca. Length: Gener 2011- Desembre 2013. Main Researcher: Joan Torrent. Amount: 30.000 Euros


Research project: Innovativeness Entrepreneurship and Network Firms in Catalonia. Funding source: European Social Found and Firm and Occupation Department, Government of Catalonia. Reference: Tendir Academic Entrepreneurship Network Length: Abril 2011-Desembre 2012. Main Researcher: Joan Torrent. Amount: 48.000 Euros


Research project: E-learning, Employability and Unemployment in Catalonia. Funding source: European Social Found and Firm and Occupation Department, Government of Catalonia. Reference: Tendir. Length: Juny 2011-Desembre 2012. Main Researcher: Joan Torrent. Amount: 43.000 Euros


Research project: Desenvolupament, disseny i implementació d'estratègies ambientals per millorar l'eficiència econòmica i el nivell de competitivitat de les pimes de castilla-la taca a partir del diagnòstic multidisciplinari: una aplicació sectorial (PPII10-0236- 2047). Founding source: Junta Comunitats de Castella-la Manxa. Length:Abril 2010- abril 2013. Main Researcher: Virginia Barba. Amount: 25.000 euros


ALTRES MÈRITS


Acreditacions nacionals i autonòmiques


 • Acreditació com a Professor Agregat. AQU (2013)
 • 1 sexenni de recerca reconegut per l'Agència Catalana de la Qualitat (AQU), (2012)
 • Acreditació com a Professor Titular d'Universitat, ANECA (2012)
 • Acreditació com a Professor Lector, Agència Catalana de la Qualitat (2012)

Altres indicadors de qualitat


 • 3 tesis doctorals codirigides i defensades amb la màxima qualificació d'Excel·lent Cum Laudem, a la Universitat de Castella-la Manxa (2013), Universitat Ramon Llull (2014), Universitat de Cordoba (2016)
 • Investigadora Associada al Centre de Recerques d'Economia Aplicada, (CIEA), dependent de la Fundació SEPI,(2015-actualitat)
 • Investigadora Sènior del grup del grup de Recerca I2TIC (grup recerca Consolidat)
 • Editora convidada en el nombre especial del Journal Frontiers of Pschology, (secció Organizational Psychology) titulat From consumer experience to affective loyalty: challenges and prospects in the psychology of consumer behaviour 3.0. Revista indexada en JCR (Q1 a l'àrea de Psicologia i multidisciplinària, índex d'Impacte 2.56
 • Avaluadora Externa (dins del Panell d'Experts) de Tesis Doctorals, IQRA University i del  Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology en  (Pakistan)
 • 614 cites totals obtingudes en treballs publicats. 50 cites (2010),48 cites, (2011), 66 cites (2012), 72 cites (2013) i 92 cites (2014), 110 (2015), 72 (2016). (Font Google Scholar)