Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació
Alexandre López-Borrull
 Professor Agregat Estudis Ciències Informació i Comunicació
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
93 326 3878
alopezboa r r o b auoc.edu

Perfil acadèmic


Llicenciat en Química (UAB, 1996).

Llicenciat en Documentació (UOC, 2003).

Doctorat en Químiques (UAB, 2003). Tesi: Síntesi i caracterització estructural de complexos d'Ag(I) amb lligands de tipus tiourea o tioamida. Estudi de fonts d'informació electrónica especialitzades en química.

Perfil professional


Professor Agregat dels Estudis d'Informació i Comunicació de la UOC. Director del Grau d'Informació i Documentació.

Professor associat (1997-1999) del Departament de Química de la UAB. Professor associat i ajudant (1999-2007) de l'Àrea de Documentació del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Interessos de recerca


Els meus interessos es basen en les fonts d'informació i la seva evolució des de l'aparició del món web, incloent revistes electròniques, open access i els aspectes legals de la informació digital. Dins de KIMO, els canvis produïts en la forma que es fa recerca, e-research, Big Science, megajournals, Open Data, altmetrics i altres aspectes lligats a com la Ciència i la Recerca estan canviant la seva forma de fer. 

Principals publicacions


Ollé Castellà, C., López-Borrull, A., and Abadal, E. (2016) " The challenges facing library and information science journals: editors' opinions". Learned Publishing, vol. 29, num. 2, pp. 89-94 http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/leap.1016/abstract

García-García, Alicia; López-Borrull, Alexandre; Peset, Fernanda (2015). “ Data journals: eclosión de nuevas revistas especializadas en datos”. El profesional de la información, v. 24, n. 6, pp. 845-854. http://dx.doi.org/10.3145/epi.2015.nov.17

Gil Cano, D.; López-Borrull, A. (2014) " El bibliotecari integrat a la Universitat de Girona: propostes de nous serveis bibliotecaris" Ítem, núm. 58, p.95-113. http://hdl.handle.net/10760/24329

López-Borrull, A. (2014). " MegaJournals, hacia la posible fusión de revistas y repositorios?" Anuario ThinkEPI, v. 8, pp. 198-203


López-Borrull, A. (2014). " Retos de la comunicación científica". Anuario ThinkEPI, v. 8, pp. 203-207


Lopez-Borrull, A. (2012). " Física vs Química: dos modelos de publicación científica". El Profesional de la Informacion. Núm. 2, Pàg. 167-172. ISSN.1386-6710. http://hdl.handle.net/10760/18736


López-Borrull, A. (2012) “ ¿Hacia una reconversión de los congresos? Propuestas para su viabilidad”. Anuario ThinkEPI, v. 6, pp. 123-126. http://hdl.handle.net/10760/18735


López-Borrull, A; Ortoll, E. (2012) “ Patentes, ¿el documento de evaluación del futuro?”. Anuario ThinkEPI, v. 6, pp. 140-141. http://hdl.handle.net/10760/18737


Garcia, M.; Ortoll, E.; Lopez-Borrull, A. (2011). " Aplicaciones emergentes de la Inteligencia Competitiva en las universidades". El Profesional de la Informacion. Núm. 5, Pàg. 503-509. ISSN.1386-6710. http://hdl.handle.net/10760/16149


López-Borrull, A.; Oppenheim, C. (2004). " Legal aspects of the web". Annual Review of Information Science and Technology. Vol. 38, pp. 483-548.


Sola, J.; López-Borrull, A.; Coxall, R.; Clegg, W. (2004). " Hydrogen-Bonded Network and Layered Supramolecular Structures Assembled from ClO 4 Counterions with Unprecedented Monomeric [AgL 2] and Chain Polymeric [AgL 2] n n Complex Cations (L = Thioamide or Thiourea-Like Ligands)". European Journal of Inorganic Chemistry. Núm. 24, pp. 4871-4881.