Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Arts i Humanitats
Antoni Oliver González
 Professor i director del Màster de Traducció especialitzada
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona
93 254 21 87
aoliverga r r o b auoc.edu
Antoni Oliver González (Barcelona, 1969) és doctor en Lingüística per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Filologia Eslava (Universitat de Barcelona) i Enginyer Tècnic de Telecomunicacions (E.U.E.T.T. La Salle, Universitat Politècnica de Catalunya).

Actualment és el director del  Màster de Traducció especialitzada i professor dels Estudis d'Arts i Humanitats, on coordina assignatures relacionades amb les tecnologies del llenguatge. El seu camp de recerca principal és el Processament del Llenguatge Natural, concretament en temes relacionats amb la traducció automàtica, amb les eines de traducció assistida i en l'adquisició automàtica de recursos lingüístics.