Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Altres mèrits acadèmics
Coordinació i redacció de materials UOC
  • Fonaments físics de l'enginyeria
  • Fonaments Tecnològics II
  • Projectes
  • Aplicacions electromagnètiques i electròniques
  • Física I
  • Física II
  • Fonaments físics de l'enginyeria
  • SIG i geotelemàtica
Llibres publicats