Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Idiomes
Català
Llengua materna.
Castellà
Llengua materna.
Anglès
Nivell B2
Alemany
Nivell A2