Català | Castellano | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Albert Puig Gómez
 Director del Programa Màster Universitari en Anàlisi de l'Entorn Econòmic
apuiggoa r r o b auoc.edu

Albert Puig Gómez (Granollers, 1966). Doctor en Economia per la Universitat de Barcelona. Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Barcelona. Des de 2007 és Professor dels Estudis d’Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya i des de 2012 Director del Màster Universitari en Anàlisi de l’Entorn Econòmic d’aquesta universitat. Anteriorment va ser Professor del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona (1995-2007) i del Departament de Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial de la Universitat de Barcelona (1994-1998). Ha impartit docència en Política Econòmica, en Economia Espanyola i Europea i en Economia Política Internacional

 

Els seus interessos de recerca són les Empreses Multinacionals i les Cadenes de Valor Globals, els impactes sobre les estructures productives de les economies receptores i les implicacions per a la Política Econòmica. Els fruits de les seves recerques són diverses publicacions i ponències en congressos, els més recents dels quals són:Publicacions recents


 

-(amb Óscar Rodil) La inserción de los países de la Unión Europea en las cadenas de valor globales: tendencias e implicaciones para la Política Econòmica, a SÁNCHEZ-ANDRÉS, A. & TOMÁS-CARPI, J.A. (Coordinadors) (2018), Anuario de Política Económica 2017, Editorial Tirant lo Blanch, pp. 137-153.


-Fragmentación productiva y cadenas de valor globales: nuevos desafíos para la Política Industrial, a YÁKOVLEV, P. (Coordinador) (2016), España y Rusia frente a los nuevos desafios globales, Centre d’Estudis Ibèrics del Institut de Llatinoamèrica de l’Acadèmia de Ciències de Rússia, pp. 20 – 30.


-Propuesta metodológica para el análisis de los efectos de las inversiones extranjeras directas sobre la economía receptora, a DEL CALLEJO-CANAL, D.; CANAL-MARTÍNEZ, M & HERNANDEZ-MENDEZ, G. (Coordinadores) (2016), Orientaciones metodológicas para el estudio del desarrollo, Textos universitarios Universidad Veracruzana, pp. 79 – 93.


-Polítiques de R+D i convergència productiva a la Unió Europea, Oikonomics, nº 3, 2015, pp. 24-35.


-Inversiones extranjeras directas en los países de Europa Central.Transformación productiva y políticas industriales durante su transición sistémica, a LICHTENSZTEJN, S. (Coordinador) (2014), Inversión extranjera en países emergentes y en transición, Editorial Veracruzana, pp. 199 – 232.


-(amb Omar Everleny Pérez) La inversión extranjera directa en la era de la globalización, a LICHTENSZTEJN, S. (Coordinador) (2014), Inversión extranjera en países emergentes y en transición, Editorial Veracruzana, pp. 57 – 99.


-Foreign Direct Investments and Industrial Policy: a Comparison of Results for the Cases of Slovenia and Hungary, International Journal of Business and Social Science, vol. 5, nº 8, 2014, pp. 73-79.Comunicacions recents a congressos-(amb Óscar Rodil) Cadenas de valor globales en la Unión Europea: desempeño innovador de las PYMES y retos para la Política Industrial, comunicació presentada a les XVI Jornades d’Economia Crítica organitzades per la Asociación de Economía Crítica, celebrades a León els dies 20 i 21 de setembre de 2018.


-Fragmentación productiva y Cadenas de Valor Globales. Nuevos desafios para la Política Industrial, comunicació en el XII Simposio Hispano-Ruso organitzat pel Departament d’Economia Aplicada I de la Universidade Da Coruña i l’Acadèmia de Ciències de Rússia i celebrat a La Corunya els dies 4 i 5 de juliol de 2016.


-(amb Victòria Soldevila, Carmen de la Cámara i Aurèlia Mañé) La política de I+D+i en España en el período 2012-2014: incoherencia entre discurso y hechos, ponència invitada al I Taller de Política Econòmica organitzat pel Departament d’Economia Aplicada de la Universitat de València i celebrat a València els dies 13 i 14 de març de 2014.


-Inversiones extranjeras directas y Política Industrial: una comparación de resultados para los casos de Eslovenia y Hungría, comunicació presentada a la XV Reunión de Economía Mundial organitzada per la Sociedad de Economía Mundial i celebrada a Santander del 5 al 7 de juny de 2013.