Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Begoýa Gros Salvat
Av. Tibidabo, 39-43
08035 Barcelona

Begoña Gros és doctora en Pedagogia. És professora titular de la Universitat de Barcelona des de 1988. Té l'acreditació de Recerca Avançada per l'AQU (2004). En els darrers anys ha estat responsable de Recerca en la Divisió de Ciències de l'Educació (2001-2003) i cap de Recerca de l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat de Barcelona (2004-2007).


Ha participat en diversos projectes de recerca i innovació d'àmbit estatal (Programa I+D del Ministeri d'Educació i Ciència, MQD de la Generalitat de Catalunya, etc.) i internacional (Vè. Programa Marc, Programa E-learning, Minerva). Participa en diversos comitès científics de revistes d'àmbit nacional i internacional (Internacional Journal of Web Based Communities, Educational Research and Development, etc.). Ha publicat diversos treballs sobre el disseny d'entorns d'aprenentatge virtuals i sobre materials per a la docència universitària.


Actualment és la investigadora principal del grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya Entorns i materials per a l'aprenentatge (EMA). La seva especialització s'orienta a l'estudi de la integració de les tecnologies de la informació i la comunicació en la formació i l'aprenentatge.