Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis de Ciències de la Salut
Berta Pascual Sedano
 Professora en Neurologia i Doctora en Medicina
bpascualsea r r o b auoc.edu

És especialista en Neurologia i doctora en Medicina, i metgessa adjunta de la Unitat de Trastorns del Moviment del Servei de Neurologia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcelona). La seva tasca assistencial s'adreça fonamentalment als pacients amb malaltia de Parkinson avançada, i té una àmplia experiència en cirurgia (estimulació cerebral profunda) de trastorns del moviment (malaltia de Parkinson, tremolor i distonia fonamentalment) i en l'administració d'infusions contínues de medicació (levodopa i apomorfina) en pacients amb malaltia de Parkinson.


Així mateix, és coautora de més de cinquanta articles en revistes internacionals, professora del màster de Diagnòstic i rehabilitació neuropsicològica de la UAB i membre de CIBERNED des del 2008, en el Programa 2: malaltia de Parkinson, corea de Huntington i altres trastorns del moviment.

 


RESEARCHGATE


SCOPUS


ORCID


PUBLONS