Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Estudis d'Economia i Empresa
Daniel Liviano Solís
dlivianoa r r o b auoc.edu

1. Presentació

 

Nascut a Cambrils l'any 1981, és llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, i doctorat en Economia per la mateixa universitat. Ha impartit classes a la UOC, la URV i la Universitat de Barcelona (UB), en les matèries següents: Economia, Finances, Estadística, Econometria i Matemàtiques financeres. A més, fa recerca en els camps de les finances quantitatives, l'economia regional i la demografia. Des de 2009 és professor dels Estudis d'Economia i Empresa a la Universitat

Oberta de Catalunya (UOC).

 

2. Aportacions científiques més rellevants

 

a) He investigat a fons com desenvolupar i aplicar eines de l’estadística i l’econometria espacials a l’economia regional.

 

b) He obert, juntament amb J.M. Arauzo, una línia de recerca per estudiar fenòmens demogràfics a un nivell geogràficament desagregat, tot incloent efectes espacials.

 

c) Juntament amb J.M. Arauzo i M. Manjón, hem creat un article on es revisa d’una manera completa i minuciosa les aportacions en matèria de la localització industrial, fent èmfasi en la metodologia economètrica aplicada en cada cas.

 

d) He estudiat i aplicat tècniques d’estadística bayesiana al camp del desenvolupament regional (localització industrial).

 

e) Actualment estic estudiant l’aplicació de tècniques estadístiques de dades funcionals per a l’estudi empíric de piràmides de població demogràfiques, la qual cosa ha de permetre un estudi més complet i precís de distribucions poblacionals.

 

3. Aportacions docents més rellevants

 

a) He creat i dissenyat l’assignatura “Business Administration”, impartida en anglès al màster en Enginyeria Química de la URV. L’objectiu ha estat apropar conceptes fonamentals de les finances empresarials a estudiants sense coneixements en economia i empresa.

 

b) He impulsat, en l’àmbit de les assignatures quantitatives de la UOC, l’ús del programari estadístic lliure “R”, la qual cosa ha de suposar avantatges pels estudiants. Aquest és un canvi important, ja que implica canviar i renovar materials i fitxes d’assignatures.

 

c) He creat nou material per l’assignatura “Fonaments de Mercats Financers” de la URV i “Mercats Financers” de la UOC, tot renovant aquestes assignatures per fer-les més actuals.

 

d) Actualment estic treballant amb d’altres professors de la UOC en com millorar la docència d’assignatures quantitatives ensenyades online (sense presencialitat). Això implica usar eines com els qüestionaris via Moodle, vídeos docents, etc...


e) He adaptat el contingut de l’assignatura “Economia Espanyola” pels estudiants de ciències polítiques, els quals no posseeixen coneixements previs d’economia. Per això, he donat a l’assignatura un caràcter més teòric, tot combinant conceptes econòmics fonamentals amb dades relatives a l’economia espanyola.

 

4. Publicacions

 

Arauzo-Carod, J. M., Liviano, D., & Martín Bofarull, M. (2008). New business formation and employment growth: some evidence for the Spanish manufacturing industry. Small Business Economics, 30(1), 73-84.

 

Arauzo-Carod, J. M., Liviano, D., & Manjón Antolín, M. (2009). Empirical Studies in Industrial Location: an Assessment of their Methods and Results. Journal of Regional Science, 50(3), 685-711.

 

Liviano, D., & Arauzo-Carod, J. M. (2012). Industrial location and interpretation of zero counts. The Annals of Regional Science, 1-20.

 

Liviano, D., & Arauzo-Carod, J. M. (2012). Industrial location and spatial dependence: an empirical application. Regional Studies, 1-17.