Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae
Psicologia i Ciències de l'Educació
Daniel López Gómez
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
dlopezgoa r r o b auoc.edu
Sóc professor agregat de la Universitat Oberta de Catalunya des del 2007. El 2009 em vaig doctorar en Psicologia Social per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi titulada "Assegurar la cura: xarxes, immediatesa i autonomia en un servei de teleassistència domiciliària ". Durant la meva etapa predoctoral vaig formar part del Grup d'Estudis Socials de la Ciència i la Tecnologia (GESCIT). A partir de la meva incorporació a la Universitat Oberta de Catalunya, al 2007, he portat a terme la meva activitat de recerca en el context, primer, del grup Tecnologia i Acció Social (ATIC) i actualment, en el grup de recerca consolidat interinstitucional UAB / UOC: STS-b. He estat visiting scholar del Centre for the Study of Invention and Social Process (CSISP) de Goldsmiths (University of London) i investigador postdoctoral Marie Curie en el grup Law, Science, Technology and Society (LSTs) de la Vrije Universitet Brussel. També formo part des de fa un temps de l'European Association for the Study of Science and Technology (EASST) i participo activament a la xarxa esCTS, xarxa d'estudis socials de la ciència i la tecnologia i formo part del comitè científic de diverses revistes científiques.
Recerca
Com a investigador m'he centrat principalment en l'estudi de les conseqüències socials i ètiques de les innovacions tecnocientífiques en el camp de la salut, l'atenció social, especialment en la promoció de l'envelliment actiu i la vida independent. Els meus treballs es situen en l'àmbit interdisciplinar dels Science and Technology Studies (STS). En la major part d'ells articulo la descripció etnogràfica de a) les formes d'apropiació i disseny tecnològic, b) els mecanismes de participació en els processos d'innovació i c) la generació de formes d'innovació subalternes, amb una preocupació per la biopolítica d'aquestes innovacions, les heterogeneïtat material dels processos implicats, i una atenció especial per la cura com activitat i dimensió eticopolítica. Actualment, estic estudiant l'emergència del moviment sènior cohousing a Espanya i la gestió de situacions d'emergència i disastres amb col·lectius especialment vulnerables. A més, estic especialment interessat en pensar una ètica de la cura de les innovacions i en portar el meu treball cap a altres territoris. De moment, faig el possible per trobar temps per fer petites incursions en l'estudi de les pràctiques de menjar i cuinar.
Docencia
La meva activitat docent se centra principalment en el camp de les ciències socials i en concret en la psicologia social. Com a professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, sóc responsable acadèmic de les següents assignatures: Introducció a les Ciències Socials ( Psicologia i de Educació Social ) , Avaluació i Intervenció Social ( Psicologia ) , Tecnologies Socials de la Comunicació ( Psicologia ) , Comunicació i relacions interpersonals ( Psicologia ) , Fonaments Socials del Comportament Humà ( Ciències del Treball ) , Sociogènesi de la Psicologia Científica ( Psicologia ) , Psicologia de les relacions d'autoritat i de poder ( Psicologia ) . A més, participo en el Grau de Ciències Socials i en el Grau de Disseny, també de la UOC.