Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Recerca / David Martínez Robles

Membre del grup de recerca “ALTER: Crisi, Alteritat i Representació” dels Estudis d’Arts i Humanitats, Universitat Oberta de Catalunya.

Projectes vigents


Investigador del projecte “Transiciones Imperiales, cambio institucional y divergencia. Un análisis comparado de la trayectoria colonial y postcolonial de las posesiones españolas en América, Asia y África (1500-1900)”. Ministerio de Ciencia e Innovación (ref.: HAR2009-14099-C02-01), 2009-2012. Investigador principal: Josep Maria Delgado Ribas (UPF).

Projectes finalitzats


Investigador del projecte “China en España II”. Ministerio de Ciencia y Tecnologia (ref.: BHA2003-08554), 2003-2005. Investigador Principal: Dolors Folch Fornesa (UPF).
Investigador del Projecte "China en España: elaboración de un corpus digitalizado de documentos españoles sobre China de 1555 a 1900", Ministerio de Educación y Ciencia (ref.: BHA2000-09392001-2003). Investigadora principal: Dolors Folch Fornesa (UPF).
Investigador del projecte “Ajuts als Grups de Recerca d’Història de Catalunya”. Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació (ref: 2000SGR-00092), 2002-2004. Investigador Principal: Josep Fontana Lázaro (UPF).