Català | Español | English    AAA
Web of the faculty and research staff of the Universitat Oberta de Catalunya
 Teaching Activity / David Martínez Robles
Current teaching activity

He currently coordinates the subject Història de l’Àsia oriental II: segles XIX i XX and the various Chinese language subjects of the UOC’s East Asian Studies programme. He also teaches the subject Història Moderna de la Xina on UPF’s Chinese Studies master’s degree programme.

Teaching carried out

He has taught the subjects Història de l’Àsia oriental II, Festes i tradicions a la Xina and Llengües de l’Àsia oriental: Xinès II on the UOC’s East Asian Studies programme (academic years 2003-2004 to 2010-2011).

He has taught the subject Història Moderna de la Xina on UPF’s Chinese Studies master’s degree programme (academic years 2010-2011 to 2011-2012).

He has taught the subjects Història de l’Extrem orient and Claus per entendre la Xina del s. XXI on UPF’s Humanities degree programme (academic years 2004-2005 to 2010-2011).

He has taught the subjects Història medieval i moderna de la Xina, Història contemporània de la Xina, Literatura xinesa moderna i contemporània and Llengua xinesa I on UPF’s East Asian Studies degree programme (academic years 2003-2004 to 2010-2011).

He has taught the subjects Història de la Xina and Introducció a la cultura xinesa on the UB’s Asian and Pacific Studies master’s degree programme (academic year 2007-2008).

He has taught the subjects Xinès I, Xinès II, Xinès III, Xinès IV, Xinès V and Xinès VI on the International Commerce degree programme at Barcelona’s University School of International Commerce (academic year 2002-2003).

Participation in teaching innovation projects

Escriptura virtual per caràcters de llengua xinesa i japonesa, Vicerectorat de Recerca i Innovació, Universitat Oberta de Catalunya (ref.: IN-PID1028), 2011-2012; lead researcher: Takako Otsuki.

Kronos, Vicerectorat de Recerca i Innovació, Universitat Oberta de Catalunya (ref.: IN-PID1028), 2010-2011; lead researcher: Sílvia Sivera.

Tasques col·laboratives online per l’aprenentatge de llengües estrangeres, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref.: 2008MQD00028), 2008-2009; director: Christine Appel.

La utilització d'audioconferències per treballar les competències comunicatives orals en les assignatures de llengües estrangeres (UOC), Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref. 2008MQD00028), 2008-2009; director: Joseph Hopkins.

Podcast Tools for the acquisition of Second Languages, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref.: 2007MQD00158), 2007-2008; director: Federico Borges.

Adaptació a l’EEES de l’assignatura Història Medieval i Moderna de Xina (UPF), Centre de Qualitat i la Innovació Docent, Universitat Pompeu Fabra (ref.: 60 PMSIQD 2005 1), 2004-2005; director: Manel Ollé Rodríguez.

Portal China: Creación de un índice comentado de Webs sobre China, Casa Asia, 2003-2004; lead researcher: Dolors Folch Fornesa.