Català | Español | English    AAA
Web del equipo docente e investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Docencia / David Martínez Robles

Docencia actual

Actualmente, coordina las asignaturas Historia de Asia oriental II: siglos XIX y XX y el conjunto de asignaturas de lengua xina del Programa de Estudios de Asia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya. Además, es profesor de la asignatura Historia Moderna de la China del Máster de Estudios Xinos de la Universitat Pompeu Fabra.

Docencia realizada

En el Programa de Estudios de Asia Oriental de la Universitat Oberta de Catalunya ha sido profesor de las siguientes asignaturas: Historia de Asia Oriental II, Fiestas y tradiciones en la China y Lenguas del Asia oriental: Chino II (cursos 2003-2004 a 2010-2011).

En el Máster de Estudios Chinos de la Universitat Pompeu Fabra ha sido docente de la siguiente asignatura: Historia Moderna de la China (cursos 2010-2011 a 2011-2012).

En la Licenciatura de Humanidades de la Universitat Pompeu Fabra ha impartido las siguientes asignaturas: Historia del Extremo oriente y Claves para entender la China del s. XXI. (cursos 2004-2005 a 2010-2011).

En la Licenciatura de Estudis del Asia oriental de la Universitat Pompeu Fabra ha sido profesor de las siguientes asignaturas: Historia medieval y moderna de la China, Historia contemporanea de la China, Literatura china moderna y contemporánea y Lengua china I (cursos 2003-2004 a 2010-2011).

En el Máster de Estudios de Asia y el Pacífico de la Universitat de Barcelona, ha realizado la docencia de las siguientes asignaturas: Historia de la China y Introducción a la cultura china (curso 2007-2008).

En el Grado Superior de Comercio Internacional de la Escola Superior de Comerç Internacional de Barcelona ha impartido docencia en las siguientes asignaturas: Chino I, Chino II, Chino III, Chino IV, Chino V i Chino VI (curso 2002-2003).


Proyectos de innovación docente en los que ha participado

• Proyecto “Escriptura virtual per caràcters de llengua xinesa i japonesa”, Vicerectorat de Recerca i Innovació, Universitat Oberta de Catalunya (ref.: IN-PID1028), 2011-2012; responsable: Takako Otsuki.

• Proyecto “Kronos”, Vicerectorat de Recerca i Innovació, Universitat Oberta de Catalunya (ref.: IN-PID1028), 2010-2011; responsable: Sílvia Sivera.

• Proyecto “Tasques col·laboratives online per l’aprenentatge de llengües estrangeres”, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref.: 2008MQD00028), 2008-2009; directora: Christine Appel.

• Proyecto “La utilització d'audioconferències per treballar les competències comunicatives orals en les assignatures de llengües estrangeres (UOC)”, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref. 2008MQD00028), 2008-2009; director: Joseph Hopkins.

• Proyecto “Podcast Tools for the acquisition of Second Languages”, Departament d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya (ref.: 2007MQD00158), 2007-2008; director: Federico Borges.

• Proyecto “Adaptació a l’EEES de l’assignatura Història Medieval i Moderna de Xina (UPF)”, Centre de Qualitat i la Innovació Docent, Universitat Pompeu Fabra (ref.: 60 PMSIQD 2005 1), 2004-2005; director: Manel Ollé Rodríguez.

• Proyecto “Portal China: Creación de un índice comentado de Webs sobre China”, Casa Asia, 2003-2004; responsable: Dolors Folch Fornesa.