Català | Español | English    AAA
Web de l’equip docent i investigador de la Universitat Oberta de Catalunya
 Currículum Vitae / Idiomes
Idiomes (R=regular, B=bé, C=molt bé)


Idioma

1. Català

2. Castellà  

3. Anglès

4. Francès

Parlat  

C

C

C

-

Llegit  

C

C

C

B

Escrit  

C

C

C

-



Títols:

  • First Certificate in English (FCE) de la Universitat de Cambridge. Superat al juny de 1990 a Barcelona amb la qualificació de B.
  • Certificate in Advanced English (CAU) de la Universitat de Cambridge. Superat al juny de 1992 a Barcelona amb la qualificació de C.
  • Certificate of Proficiency in English (CPE) de la Universitat de Cambridge. Superat al juny de 1993 a Barcelona amb la qualificació de C.
  • Test Of English as a Foreign Language (TOEFL). Superat al febrer de 1994 a Barcelona amb la qualificació de 643 punts sobre un màxim de 677.
  • Test of Written English (TWE). Superat al febrer de 1994 a Barcelona amb la qualificació de 5.0 punts sobre un màxim de 6.0.
  • Certificat de suficiència de llengua catalana per al personal docent i investigador (homologat al nivell C). Superat a la Universitat Autònoma de Barcelona al febrer de 2011.